Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Mette Slyngborg fra Esbjerg Museum tager KomEsbjerg og deltagerne med på vandring i Esbjerg og fortæller at hun ikke er tilhænger af høje huse i den indre by og på turen rundt peger hun på flere steder hvor der kunne være fundet andre løsninger på byggerriet og peger også på steder hvor der gennemført fine løsninger.

C Ørstedsgade bliver til tider kaldt en museumsgade, med små huse hvor der boede flere familier. De gamle gaslygter viser også tydeligt hvilken belysning der var i byen inden der kom elektrisk lys og i samme gade ligger der tidligere elværk. I dag er bygningen Syd Dansk Musik Konservatorium, et godt eksempel på brug af erhvervsbygninger.

I Kirkegade liger Skt. Nicolai Skole og Kirke hjørnet Kirkegade / Nørregade hvor kirken var på første sal, et eksempel på at der var brug for en kirke og så blev bygget en efter tegning af Johan Otto von Spreckelsen i 1968/ 69 Klokketårnet blev bygget i 2020.

I kirkegade ligger den første kirkegård som nu er omlagt og er blevet til I, C. Møllers Park hvor der et springvand som er placeret så der dannes en forbindelse mellem kirkegård og banegården lige gennem Norgesgade.  I Kirkegade ligger store huse med mange detalje, tårne og spir og tidligere erhvervsbygninger som nu er butikker. Vor Frue Kirke er også et eksempel på et samlesæt af stilarter og ideer fra andre steder den er senere blevet udvidet med sideskibe på begge sider, Vor Frelser Kirken er nu blevet frilagt, så den fremtræder tydelige. Hjørnet Kirkegade / Skolegade. Det tidligere menighedshus fra 1906 ”Bethania” er en kopi af en kirke i København. Stedet var i flere år søndagsskole.

Kongensgade er et i en meget sammensat gade hvor der er blevet plads til historien om at meget kan lade sig gøre, økonomisk eller med indflydelse. Der er taget beslutninger uden tanke for om der skulle være en sammenhæng med nabohuset.

Turen fortsætter til Havnegade hvor der er blev revet ned og bygget nyt som på sin vis passer på sin placering.  Vandtårnet som er tegnet af C.H. Clausen 1896- 97 og er inspireret af et tårn fra Nürnberg.

Esbjerg Kunstmuseum og Esbjerg Musikhuset er nu placeret på det hvor der tidligere var bypark og hvor der stod store træer mv. To markante bygninger som har formået at placere Esbjerg på kunst og arkitektområdet, og senest er der placeret en række birketræer på forpladsen.

Turen fortsatte ad Torvegade hvor vi kommer forbi byggetomt hvor der skal bygges en 8 etagers høj bygning som har været til en stor debat, det blev der ikke brugt megen tid på.

Torvet som er et centralt sted i Esbjerg indre by blev gennemgået og ”historicisme” som er stilarten som prægede Esbjergs byggestil i de første år og hvor der lånes ideer fra alle steder. Og torvet er ikke nogen undtagelse Torvegade 18 er en kopi af et privat palæ i Siena fra 1400-tallet.  Den markante bygning som var det tidligere posthus som indeholder, flotter malerier. Ting og arresthus er en flot bygning med træk fra fortiden og tilpasses nutiden, Der blevet bygget nyt som nu indrammer torvet med ´Kong Christian den 9 som oplevede en by der udviklet sig fra ingenting til en købstad. Statuen blev opstillet i 1899.

Hjørnet Kongensgade / Englandsgade ligger en 5 etage høj bygning som ikke var lovligt på det tidspunkt, men også det kan lade sig gøre. I dag er der placeret en lejlighed på toppen med god udsigt over byen. Bygningen er en del af et meget stort bygnings kompleks som er meget markant på stedet.

I Østergade nr. 4 ligger en bygning som er en tro kopi af Palazzo Medici i Firenze. På den anden side af gaden ligger Borgerskolen / Øster skole som sidst har været Ungdomsskole, er nu lejligheder.

Turen ender ved banegården som er en central bygning i velkomsten til Esbjerg som har fået mange kommentar i årens løb. Den er kedelig og brutal og var det ikke meningen at der skulle have været en banegårdsplads med træer mv.  Jo – men det er aldrig blevet gennemført.