Af Redaktionen   Foto: Torben Meyer

Det er første gang, at fire så stærke spillere som Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg går sammen i et strategisk samarbejde for sammen at sikre udviklingen af Esbjerg.

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg har i flere år italesat Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol, og det har vundet genklang i erhvervslivet. Men det har ikke formået at fremhæve Esbjerg som en attraktiv bosætningskommune.

Derfor mangler der en overbygning til brandet som Danmarks EnergiMetropol, som kan favne og rumme bredere i forhold til at tiltrække tilflyttere, skabe arbejdspladser og få flere unge til at søge mod byens videregående uddannelser.

-Vi har et enormt uudnyttet potentiale, som ville kunne sætte ekstra skub i Esbjergs udvikling. Som kommune skal vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre Esbjerg endnu mere attraktiv for både tilflyttere og unge studerende, og dermed understøtte erhvervslivets rekrutteringsindsats. Med det nye samarbejde kan vi tackle de udfordringer Esbjerg har, fordi firkløveret ved at danne fælles front kan få vendt udviklingen, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Ambitiøse partnere

Der er ikke noget quick-fix i denne proces, som skal få indbyggertallet i Esbjerg til at stige. Det bliver et langt sejt træk, der kommer til at strække sig over flere år. Derfor er der også hyret ekstern, professionel hjælp fra brandingeksperten Nikolaj Stagis, som i 25 år har arbejdet med branding og rådgivet en lang række kommuner om udvikling og image.

-Vi har nu præsenteret den her nulpunktsanalyse for hele holdet i Esbjerg, og den viser, at der er plads til forbedringer. Det er fantastisk at se fire så ambitiøse partnere, som er klar til at trække i arbejdstøjet. Jeg kender en del borgmestre og virksomheder i Danmark, som kommer til at se misundeligt mod Esbjerg, når erhverv, havn, uddannelse og kommunen går sammen om en fokuseret udvikling af deres by, siger Nikolaj Stagis.

Det store arbejde forude afskrækker ikke Education Esbjerg:

-Man er, hvad man fortæller. Derfor skal Esbjerg blive meget bedre til at fortælle sin utrolige historie. Med de rette omstændigheder, herunder de rigtige kompetencer og uddannelser vil Esbjerg kunne blive et fyrtårn for et bæredygtigt Danmark og være en attraktiv by for talentfulde unge og dygtige færdiguddannede. Det kræver en målrettet indsats og en stærk fortælling. Fortællingen om Esbjergs potentialer skal brænde igennem – også nationalt, siger Erling Petersson, leder af Education Esbjerg.

På Esbjerg Havn kan man genkende at den gode fortælling om Esbjerg ikke når langt nok ud:

-Virksomhederne med tilknytning til havnen har brug for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, og derfor er det her nye samarbejde vigtigt for os, siger Dennis Jul Pedersen, direktør for Esbjerg Havn.

Men de fire store spillere kan ikke klare arbejdet alene. Hvor nulpunktsanalysen er første skridt på vejen, vil der også blive brug for både borgere, foreninger og virksomheders inputs fremadrettet til både workshops og dialogmøder, som skal med til at forme den endelige strategi, der vil blive præsenteret i slutningen af året.