Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Charlotte Ljungstrøm har ledet flere kor i Syd Vestjylland ved siden af studier på Syd Dansk Musik Konservatorium i Esbjerg. Hendes fremtid er nu ansættelse ved Stepping og Frøstrup Kirke og påbegynde uddannelse som organist i Odense.

KomEsbjerg mødte Charlotte Ljungstrøm første gang på Tønder Festival for et par år siden hvor hun var leder af Vestkystkoret.

Hendes valg er gået via studie på Aarhus Universitet, højskole, pigekor til optagelse på MGK som gav adgang til musikkonservatorium, efter flere års studie, bliver der ikke mere givet økonomisk støtte i form af SU, og for at få hverdagen til at hænge sammen har hun søgt at blive korleder for en række kor samtiden med at hun arbejder med folkesange enten at fortolke eller skrive musik til dem.

Korleder er en ansættelse som betyder et tæt samarbejde med koret søger at give deltagerne en oplevelse, men også hjælpe dem til at blive bedre at bruge stemmen og sammen med de andre i koret at kunne give tilhørerne en spændende oplevelse. Charlotte kan lide at arbejde med sangkor det er en dejlig tilfredsstilles at have en god dag som har haft betydning for alle.

Hendes lange studietid har betydet at skulle have arbejde ved side af, men også at der skulle tænkes på fremtiden.  Hun har været igennem en fornyelse af, ansættelse som korleder og det har betydet at hun nu samme med sin kæreste købt hus i Lunderskov som er ved at blive istandsat.

Byen er centralt placeret i forhold til stadig at kunne tilbyde at være korleder i Syd Danmark.

Hun er ved at afslutte studiet på Syd Dansk Musik Konservatorium som består både af selvstudie og i fællesskab med andre studerende. Uddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende viden, kompetencer og færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre fagområder.

Uddannelsen i Esbjerg afsluttet nu som ”Kandidat i folkemusik og sang”. En ny fremtid er nu en uddannelse som organist i Odense og en ansættelse ved Stepping og Frøstrup Kirke hvor hun skal spille til gudstjeneste hver anden søndag. Det betyder en mere stabil fremtid hvor der også stadig bliver plads til kor i Vejen som hun gerne vil arbejde videre med.

Mindevalsen fra Kandidatkoncerten den 14. juni 2022

Snart er det tid vore veje må skilles.  Længe har vi fulgtes ad. Snart er den sidste tone forstummet. Indtil en ny finder vejen ud.  

Snart er det tid, jeg må drage videre. Dog lidt vemodigt sind. For her kan de andre jo trygt drømme videre. Mens jeg står på en håbefuld færd.

Sidst på året i 2021 deltog hun frivillig i en forestilling i Fugl Føniks som er et kultursted i Esbjerg som har en lang tradition for at gennemfører kabaret sidst i november og første i december en lang rækkekendte musiker og kunstnere har været igennem en flot fortolkning. Her kan nævnes Peter Belli, Daimi, Poul Dissing i år er det var Lone Kellermanns tekster som er fra 1970erne en spændene oplevelse som er noget helt andet at være med til og her kan hun slappe af, på en helt anden måde.

Som musiker er der stor afhængighed af at der et ”kulturliv” som er indstillet på at der skal en opbakning til musikerne – at møde frem som publikum. Der er en forventning om en oplevelse 

fra musiker og publikum og når denne oplevelse går op i en højere enhed, en koncert, en fælles oplevelse.  En oplevelse man har med sig og kan tænke tilbage på – Jeg var der og det var en god / stor oplevelse.

Vi ved ikke meget om musikken i Danmark i det – før-kristelige Norden – selvom vi har nogle enestående Lurer, har vi ikke nogen beviser for deres brug i en fjern oldtidsperiode og deres særegne toner. Derimod ved vi en del mere om skjaldekunsten som må betragtes som en historie eller begivenheds fortæller tilbage i 1300tallet.

Meget folkemusik blev ikke nedskrevet, men var baseret på gehør fra menneske til menneske gennem lange perioder også frem til i dag. Noder var noget der skulle læres lige som sprog og der var ikke tradition for blandt menigmand i Skandinavien.                    Højskolesangbogen indeholder en lang række gamle sange hvortil der er tilsat musik. Sangbogen er dansk og blev brugt i sammenhæng med starten på højskolen bevægelsen der havde stor betydning for bedre uddannelse i landet.

Charlotte Ljungstrøm bruger denne store, sangskat i sit arbejde med kor og når hun skriver musik, folkemusikken fortolkes og forandre sig, men der arbejdes hele tiden for at fastholde det oprindelige udtryk.