Af Lene Memborg

Siden 1. januar 2019 har kommunerne haft mulighed for at visitere socialt udsatte borgere til et socialt frikort. Et år senere har kun 329 personer brugt det sociale frikort til at udføre arbejde.

Frikortet er en toårig forsøgsordning, der giver mulighed for, at særligt socialt udsatte som eksempelvis hjemløse eller borgere med misbrug eller psykiske vanskeligheder kan tjene 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i sociale ydelser.

Målet var, at 4.000 skulle bruge det sociale frikort, men et år inde i forsøgsperioden viser tal fra Socialministeriet, at 83 kommuner har bevilliget socialt frikort til i alt 1.262 borgere, men for kun 329 af dem, har det ført til en form for arbejde. Det skriver fagbladet Socialrådgiveren

15 af landets kommuner har ikke udstedt et eneste socialt frikort.

Kort forsøgsperiode er en udfordring

Ifølge Anette Hansen, seniorkonsulent hos Cabi, er der en række udfordringer med det sociale frikort, som er årsagen til, at kun få har benyttet sig af det.

-Forsøgsperioden på kun to år – 2019 og 2020 – er simpelthen for kort for den her målgruppe. Det er noget, der skal løftes på tværs af mange interessenter; kommuner, borgere, virksomheder – og på tværs af både det sociale område og beskæftigelsesområdet,” siger Anette Hansen til Socialrådgiveren.

Hun peger desuden på, at de borgere, som er i målgruppen for frikortet, ofte nærer dyb mistillid til det kommunale system, og simpelthen ikke tør tro på, at de kan arbejde uden at blive trukket i fx kontanthjælp.

Søger et tilhørsforhold

Anette Hansen er bl.a. medforfatter til en undersøgelse om potentialet for det sociale frikort, og hun er ikke i tvivl om, at frikortet er en god ide.

-Små ting som at løse en opgave for en virksomhed kan virkelig flytte noget for den enkelte, og det betyder meget at få et tilhørsforhold, en identitet, et fællesskab, en form for normalisering ved at være tilknyttet en arbejdsplads og også at tjene nogle ekstra penge. Samtidig har vi virksomheder, der råber på arbejdskraft og skriger på hænder, så socialt frikort er bestemt en god idé, siger Anette Hansen.

Projekt skal få frikortet ud til flere

Undersøgelsens konklusioner ligger til grund for, at Cabi i samarbejde med Esbjerg, Holstebro, Vejle og Næstved Kommune har igangsat et projekt, som skal få det sociale frikort ud til flere.

-Hvis det sociale frikort skal blive en succes, kræver det en solid kommunal indsats i tæt samarbejde med fagprofessionelle, der er tæt på brugerne. Samtidig kræver det oplysning og information både internt i kommunen og overfor potentielle brugere og virksomheder i lokalområdet. Og så skal kriterierne for tilkendelsen af frikortet meldes klart ud, så borgerne ikke bliver nervøse for konsekvenserne for eksempel i forhold til 225-timersreglen eller fratræk i deres offentlige ydelser, siger Anette Hansen.