Af Redaktionen

Falck afskediger op imod 450 af sine 30.000 medarbejdere globalt. Omkring 300 af de afskedigede medarbejdere er ansat i Danmark.

Afskedigelserne sker for at tilpasse virksomheden til den forventede efterspørgsel efter Covid-19 pandemien.

CEO Jakob Riis siger: -Vi ser, at efterspørgslen efter vores ydelser vender tilbage, men det sker på et nyt normalniveau, som er lavere end før udbruddet af den globale pandemi og tilbagegangen i samfundsøkonomien. Dertil kommer, at den underliggende forretning har været vigende på grund af en række kontraktudløb.

Falck er generelt set tilpasningsdygtig over for udsving i samfundsøkonomien, men påvirkes af udsving i den del af virksomheden, hvor betalingen er aktivitetsbaseret. Det gælder for eksempel inden for assistancehjælp i Københavns Lufthavn, patienttransport samt vejhjælp og sundhedsydelser i Norden.

-Vi er kede af at sige farvel til dygtige medarbejdere. Under den nuværende pandemi har mange medarbejdere ydet en ekstraordinær indsats. I andre dele af forretningen er efterspørgslen faldet markant og vender langsomt tilbage til et nyt lavere normalniveau. Vi har en forpligtelse til at sikre, at Falck fortsat er en økonomisk sund virksomhed, der kan investere i at skabe markedsledende services til sine kunder og være en god arbejdsplads for sine medarbejdere, siger Jakob Riis.

Falck har indledt konsultationer med faglige foreninger, beskæftigelsesråd mv. efter gældende regler i de markeder, hvor afskedigelserne finder sted. De konkrete afskedigelser i Danmark sker senere i juni.