Af Redaktionen Foto Poul Helt

Esbjerg Kommune har som den første kommune i Danmark fået papirer på, at alle 16 plejehjem i kommunen er certificerede senioridrætscentre. I praksis betyder det, at hverdagen på kommunens plejehjem fremover i særlig grad vil have fokus på idræt, fællesskab og frivillighed.

De ældre i Esbjerg Kommune skal have en sjovere og sundere alderdom, og derfor har kommunen valgt at få idrætscertificeret samtlige plejehjem i kommunen.

Tirsdag den 13. september certificeres Plejehjemmet Hedelund som senioridrætscenter, og med den sidste certificering i hus har alle 16 plejehjem i Esbjerg Kommune nu status som senioridrætscenter, hvor bevægelse og aktivitet vægtes højt. Certificeringen betyder, at både medarbejdere og beboere i endnu højere gad er blevet klædt på til at gøre idræt og bevægelse til en del af hverdagen.

”I Esbjerg Kommune lægger vi stor vægt på, at alle borgere kan leve et aktivt liv med livskvalitet længst muligt. Her spiller muligheden for at dyrke senioridræt en stor rolle, da det er med til at fremme livskvaliteten. Med aktiviteter så som stolegymnastik, cykling, dans og andre aktiviteter oplever beboerne at være fælles om at være aktive, og det bidrager positivt til samværet”, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget May-Britt Andrea Andersen.

For at blive certificeret som et senioridrætscenter skal plejehjemmet bl.a. tilbyde minimum tre ugentlige aktiviteter inden for ældreidrætsområdet. Derudover skal plejehjemmet have uddannede aktivitetsmedarbejdere. Ordningen administreres af Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og Danmarks Idrætsforbund, som nu gennem en årrække har bistået Esbjerg Kommune i certificeringsprocessen.

”Esbjerg Kommune er virkelig kommet i senioridrættens superliga med de her certificeringer. De kan være stolte af at være de første i Danmark, som går så helhjertet til det her, og ser fremsynet på et område, hvor både livskvalitet og økonomi virkelig kan komme under pres i fremtiden,” siger forbundsformand i DAI Peer Huniche.

Der er god økonomisk fornuft i at prioritere fysisk aktivitet blandt ældre, fordi en såkaldt ”sund aldring”, hvor man holder sig i form, og hvor en øget levealder ikke bliver modsvaret af mere sygdom, kan spare samfundet for 30 milliarder årligt. Det viser en rapport fra de økonomiske vismænd fra 2019. Der findes i dag knap 50 idrætscertificerede plejecentre i Danmark.

På Hedelund fejres dagen med overrækkelsen af certificeringen, og derefter vil elever fra FGU Vest arrangere flere små aktiviteter for beboerne. Efter at have deltaget i fx stigegolf og risposekast serveres der kage for beboerne. Dagen for den sidste certificering bliver ikke bare ekstra festlig på Hedelund. Alle 16 plejehjem serverer i den anledning kage.