Af Redaktionen Fotos Sydvestjysk Sygehus

UC Syd og Sydvestjysk Sygehus vil til foråret samle erfaringer med ny tilgang i uddannelsen af sygeplejersker. Det betyder, at mere omsætning fra teori til praksis forsøgsvis flytter ud på afdelinger på sygehuset

Under sygeplejerskeuddannelsen er man i flere forskellige praktikforløb i klinikken – man har været i kittel, observeret andre og været med til hverdagens opgaver inden for professionen.

Uddannelsen til sygeplejerske kan man blandt andet tage på UC Syd, og for ca. 20 studerende bliver tiden i klinikken intensiveret, når de til foråret er med i et forsøg af en ny opbygning af deres uddannelse.

– Det gør vi fordi de studerende gerne må komme i kontakt med den sygeplejerfaglige praksis så tidligt som muligt i deres uddannelsesforløb. Vi véd, at mere end 90 % af de studerende vælger uddannelsen, fordi de gerne vil gøre en forskel, og det betyder at de gerne må møde professionen så hurtig som muligt, siger Anette Nicolaisen, Direktør for Samfund og sundhed på UC Syd.

Den anden part i samarbejdet er Sydvestjysk Sygehus. Her har man længe spillet en aktiv rolle i uddannelsen af fremtidens sygeplejersker. Opgaverne med uddannelse vokser, og er centralt placeret i sygehusets strategi for de kommende år: Målet er at samarbejde om at udvikle, kvalificere og skabe forskningsunderstøttet læring.

– På sygehuset lægger vi os i selen for at knytte den boglige viden fra sundhedsprofessionelle uddannelser sammen med praktisk erfaring og læring fra den virkeligheden, siger sygeplejefaglig direktør Charlotte Mose Hansen fra Sydvestjysk Sygehus: – Vi er kommet langt med at gentænke kandidatuddannelsen i medicin og lade såkaldte ophold i stamafdelingen fylde meget. Den store interesse fra studerende fra flere uddannelser gør os overbeviste om, at ideen kan bredes ud.

De kommende sygeplejerske-studerende, som kommer med i forsøget, tilknyttes en fast klinisk afdeling (stamafdelingen), som de gennem pilotprojektfasen vender tilbage til, og som skal fungere som træningssted.

– Vi mangler at finpudse de sidste detaljer, men konceptet kunne fx være at de studerende får én ugentlig klinikdag i stamafdelingen. Medarbejderne i afdelingen planlægger så sammen med UC Syd, hvordan de studerende opnår de fælles læringsmål, der passer til deres aktuelle semester, fortæller Charlotte Mose Hansen. – Vi forventer, at vi kan forbedre samspillet mellem lægeuddannelsen og sygeplejeuddannelsen bl.a. ved at der kan være fælles simulationsundervisning hvor forskellige scenarier kan trænes, og hvor begge faggrupper kan deltage med deres faglighed.

– Det bliver spændende at få erfaringerne fra forsøgsordningen. Vi håber, at der kan blive grobund for at styrke uddannelsens forskellige elementer, og at vi kan ansøge ministeriet om at få lov til at ændre enkelte dele af uddannelsen, hvis forsøget er en succes. Men det er endnu for tidligt at overveje, siger Anette Nicolaisen.

UC Syd tilbyder hvert år 140 pladser på uddannelsen til sygeplejerske I Esbjerg og 105 pladser i Åbenrå, hertil kommer 35 pladser på net-uddannelse. Forsøget omfatter i første omgang kun uddannelsen i Esbjerg.

Forsøgsordningen etableres af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra UC Syd og Sydvestjysk Sygehus, samt Sygehus Sønderjylland som sparringspartner.

I forbindelse med samarbejdet er der også aftalt undervisning i compassion og selv-compassion. Compassion er en indsats for at øge trivslen for alle, som rulles ud på Sydvestjysk Sygehus gennem de kommende år. Undervisningen skal give den enkelte kompetencer i at anvende compassion som et fælles værktøj til at skabe tryghed, øge trivslen for den enkelte medarbejder og studerende, men også sikre den læring som foregår i organisationen.

FAKTA: Målene for de sygeplejerske-studerende på stamafdelingen er:

  • At styrke de faglige, personlige og sociale kompetencer, som de træner og tilegner sig i det velkendte og trygge læringsmiljø.
  • At give dem et tilhørsforhold og skabe sociale relationer i deres stamafdeling, som bidrager til social og psykologisk tryghed.
  • At give dem mulighed for at udvikle de samme kliniske færdigheder uanset specialet på den afdeling, de tilknyttes. Målet er altså ikke at gøre dem til specialister i stamafdelingens speciale.