Af Redaktionen   Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale med gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed i den ualmindelige situation med udbrud af ny coronavirus.

De mange iværksatte tiltag for at mindske smitte af coronavirus har stor indflydelse på de fleste familiers hverdag, og forældre og børn kan oplever bekymringer, stress og belastninger i en anderledes tid med udbrud af ny coronavirus.

-For nogle familier er den nye hverdag svær, og særligt forældre til børn med psykiske vanskeligheder, kan opleve den nye situation, som særlig svær. Symptomer på psykiske lidelser kan blusse op, og det kan være svært for familien at tilpasse sig en anderledes og usikker situation siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Forsøg at skabe struktur og tryghed

Som forældre kan man hjælpe til at skabe en struktur i den nye hverdag gennem skemaer med aktiviteter for dagen eller ugen. Det kan give alle i familien en struktur og rytme, og overblikket over de forskellige dages indhold kan være med til at skabe tryghed. Det er også vigtigt, at man taler med sit barn om, at det er almindeligt, at man kan få det svært i en periode, hvor alting er anderledes end normalt. Et godt råd er, at man har fokus på alt det, som går godt i den nye situation og hverdag.

Informationsmaterialet råder også forældre til, at man i den grad det er muligt, forsøger at sætte tid af til at passe på dig selv. Børn spejler sig i sine forældre, og de forsøger at forstå situationen gennem de voksne, så derfor er det vigtigt, at forældrene passer på sig selv og bevarer roen.

Du kan læse flere gode råd til at støtte familier med børn og unge med psykisk sårbarhed i informationsmaterialet:

Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed under COVID-19 epidemi

Informationsmaterialet og rådene er udarbejdet i samarbejde med overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Pia Jeppesen, professor Anne Thorup, professor Mikael Thastum og professor Niels Bilenberg.