Af Sabina Schmidt

Region Syddanmark hjemtog størstedelen af ambulancerne, da det hollandske selskab Bios var gået konkurs. I dag står regionens eget selskab, Ambulance Syd, for langt den største del af kørslen i regionen, det ved vi her i området.

Og det går faktisk så godt, at man ifølge regionens egne beregninger har kunnet spare 15 pct. af udgifterne. En besparelse, som både Falck og Dansk Erhverv dog finder yderst tvivlsom.

I sidste måned besluttede også vores nabo Region Midtjylland at hjemtage driften af en tredjedel af sine ambulancer uden at teste det i markedet først. Resten af de 70 pct. af ambulancedriften sendes i udbud.

Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, mener, at hjemtagningen er en meget uheldig tendens. –Når regionerne hjemtager uden at teste pris og kvalitet i markedet, så ved regionerne og borgeren ikke, om man får den bedste kvalitet og mest sundhed for pengene, siger han til Berlingske.

Hjemtagning af offentlige opgaver er efterhånden en tendens, der kan registreres i hele landet. Kommuner og regioner tager i stigende omfang opgaver hjem, der før var udliciteret til private.

De senere år har det – hvis det bliver grebet rigtigt an – betydet at udliciteringen af offentlige opgaver give besparelser på op til 40 pct. I den offentlige sektor er det imidlertid kun 25,5 pct. af opgaverne, der kommer i udbud. Det betyder, at opgaver for ca. 300 mia. kr., som det er muligt at udbyde, håndteres gennem egenproduktion uden at det undersøges, om private leverandører kan udføre opgaven billigere og bedre.

Årsagen skal nok ses som en general ideologisk modstand mod udlicitering samtidig med en manglende lyst til at beskære i de store kommunale områder.

Skiftende regeringer har ellers ved flere lejligheder truet med at tvinge det offentlige til at sende flere opgaver i udbud, men i realiteten er det begrænset hvad Folketinget reelt har gjort op med, når alt kommer til alt.