Af Redaktionen

Danske Biotekvirksomheden Gubra fortsætter kampen mod plastforurening, nu ved at styrke den strategiske og politiske indsats i miljøorganisationen Plastic Change.

-Vi ønsker at støtte den indsats, som vil skabe størst forandring, udtaler Gubras medstifter Jacob Jelsing.

Traditionelt har virksomheder overvejende støttet konkrete projekter med fokus på borgerinddragelse og frivillighed, eksempelvis affaldsindsamlinger og strandrensninger. Det har en umiddelbar synlig effekt, men udgør ikke en langsigtet løsning. Nu har nogle virksomheder, blandt andre den danske biotekvirksomhed Gubra, heldigvis fået øjnene op for også at støtte indsatsen i den politiske arena. Det gør de i form af en virksomhedsdonation på 500.000 kroner. Indsatsen er ofte langsigtet og mindre synlig, men potentialet for at gøre en reel forskel for miljøet og naturen er langt større.

Miljøorganisationen Plastic Change, der begyndte kampen mod plastforurening til søs, arbejder i dag på at løse plastudfordringen gennem borgeroplysning og undervisning af børn og unge, samt ved politisk at kæmpe for en grønnere lovgivning og nye grønne ambitioner for danske virksomheder.

Plastic Change retter blikket mod industrien

I de kommende år, vil Plastic Change rette sit fokus højere op i værdikæden og målrette indsatsen mod plastproduktionen og industrien, – der hvor plastikproblemet bliver skabt. Næsten halvdelen af verdens plastik bliver brugt til forbrugerrettede engangsemballager og engangsprodukter med kort levetid. Dette har ført til stigende plastforurening, øget CO2-udledning, enorme affaldsbjerge og et skadeligt træk på jordens begrænsede ressourcer.

I modsætning til engangsbrug, står genbrug, hvor produkter og emballager vaskes og bruges igen og igen. Det princip vil Plastic Change arbejde for fremadrettet bliver et bærende element i produktion og anvendelse af plastikemballager.

Det er vores ambition, at Danmark skal blive et foregangsland i forhold til vores produktion, forbrug og håndtering af plastik. Der er dog meget langt igen, og derfor har vi sat nogle ambitiøse mål for, hvordan vi over de kommende år skal hjælpe Danmark i retning af en mere bæredygtig plastikproduktion og et mere bæredygtigt forbrug af plastik fortæller adm. direktør Louise Lerche-Gredal.

-For Gubra er det vigtigt, at vi støtter den indsats, som vil skabe størst forandring, og vi anerkender, at miljøorganisationernes strategiske og politiske arbejde har betydning for, hvordan vores samfund vil se ud i fremtiden. Vi er selv meget optaget af, hvad vi kan gøre for at mindske vores forbrug af plastik, og ønsker med denne donation at styrke Plastic Change i deres dedikerede arbejde med at påvirke fremtidig lovgivning for et af verdens største affaldsproblemer, slutter medstifter Jacob Jelsing.