Af Jan Poulsen

Mandag morgen er der endelig indgået et nyt overenskomstforlig for de 500.000 kommunalt ansatte, oplyser KL

Kommunernes Landsforening (KL) og repræsentanter for de kommunalt ansatte er blevet enige om et nyt overenskomstforlig for de næste tre år.

Med forliget er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 procent for de kommunale medarbejdere over de næste tre år.

Derudover videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den private lønudvikling.

Overenskomstforliget har betydning for de cirka 500.000 personer, der er ansat i kommunerne. Det er blandt andet folkeskolelærere og sosu-assistenter.

– I en tid, hvor corona krisen raser, og vi hverken kender sluttidspunktet for krisen eller skaderne, den kommer til at forårsage, er jeg rigtig glad for, at vi har landet et godt overenskomstforlig, siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Ifølge ham har man hele tiden vidst, at det ikke ville være muligt at indfri alle de ønsker, som medarbejderne kom med.

Det har blandt andet været ønsker til økonomien.

– Men jeg synes, at vi sammen har udvist ansvarlighed og nået et resultat, der sikrer, at det fortsat er attraktivt at være på en af de kommunale arbejdspladser og hver dag yde en uundværlig velfærd til borgerne, siger Michael Ziegler.

Et af hovedtemaerne i forhandlingerne har været en rekrutteringspulje, som skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i årene, der kommer.

Parterne er blevet enige om en rekrutteringspulje på 140 millioner kroner målrettet social- og sundhedsmedarbejderne samt en lige- og lavtlønspulje på 140 millioner kroner.

Et andet centralt punkt i forhandlingerne har været fastholdelse af de erfarne kommunale medarbejdere.

Her er parterne blevet enige om at søsætte et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en ny praksis for, at flere skal have et godt – og længere – seniorarbejdsliv.