Af Redaktionen    Kilde SKAT

Håndværkerfradraget er umådeligt populært, og giver dig mulighed for at få fradrag for en lang række udførte opgave typer udført af godkendte håndværkere, og så er det nemt og ligetil at få. Du modtager regningen fra den håndværker der udfører opgaven, betaler den digitalt, herefter er det bare at taste de relevante oplysninger, så som beløb, betalingsdato CVR nr og lignende ind via tast selv hos SKAT.

Herunder kan du få et overblik over i hvilke situationer du kan benytte dig af håndværkerfradraget.

Hvem gælder håndværkerfradraget for?

Alle der har ejet eller lejet en bolig, kan få håndværkerfradrag, der dog er betinget af følgende:

 1. Du skal selv betale for det udførte arbejde.
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen.
 3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet udføres.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis du er lejer, skal råderetten fremgå af din lejeaftale. Dermed kan du få håndværkerfradrag for forbedringer, hvis de vel at mærke ligger inden for din råderet eller du har en skriftlig aftale med udlejeren.

Der er fradrag for håndværkerudgifter på bl.a. energirenovering.

Bor du i andelsbolig eller ejerlejlighed, vil råderetten fremgå af din forenings vedtægter. Dermed kan du få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet. Du bør sætte dig ind i foreningens vedtægter, da du ikke kan få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til selve andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse – eller hvis udgiften fx afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing.

For komplet gennemgang og detaljer, se skat.dk.

Håndværkerfradraget gælder også fritidsboliger

Det er ikke kun ejere og lejere, der kan få glæde af håndværkerfradraget. Det kan ejere af sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder også – uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Her gælder de samme typer udgifter, som du kan trække fra i din fritidsbolig som du kan for helårsboliger. Men du skal være opmærksom på, at du kun får ét årligt samlet fradrag for serviceydelser og for håndværksydelser.

Alle ejere af fritidsboliger kan få håndværkerfradrag, der dog er betinget af følgende:

 • Fradrag gælder kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle.
 • Udlejes fritidsboligen en del af året, kan der ikke fås fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde og lignende.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af din fritidsbolig.
 • Har du både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 6.100 kr. i serviceydelser (2019) og 12.200 kr. i håndværksydelser (2019).

Det kan ske, at du ikke har været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, hvis den fx udelukkende har været udlejet erhvervsmæssigt, var under opførelse/nedrivning eller ubeboelig. I de tilfælde er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen, og du kan ikke få fradrag.

Bemærk at de fleste kolonihaver ikke er ejendomsværdiskattepligtige, og derfor heller ikke kan opnå fradrag omfattet af ordningen.

For fritidsboliger i udlandet gælder, at det firma eller den person som udførte arbejdet, er momsregistreret/over 18 år, og udveksler oplysninger med danske myndigheder.

Særlige regler for at opnå håndværkerfradraget

Beløbet til håndværkeren/serviceyderen skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank, da betaling med kontanter ikke giver fradrag.

Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

Du kan ikke få fradrag for nybyggeri.

Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Du skal til enhver tid kunne dokumentere arbejdet ved at fremvise en faktura fra en virksomhed, eller en skriftlig erklæring fra en privatperson, og arbejdet skal – uanset hvem der har udført arbejdet – betales digitalt.

For komplet liste over fradragsmuligheder, se skat.dk

Hvor stort beløb kan bruges som håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget er pr. person. Både ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem af dem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser (2019) og 12.200 kr. i håndværksydelser (2019). Hver ægtefælle/samlever skal indtaste hver sin andel. Det maksimale fradrag er derfor 18.300 kr. pr person over 18 år i husstanden.

Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser (2019) og 12.200 kr. i håndværksydelser (2019).

Hjemmeboende børn over 18 kan få fradrag for udgiften, hvis børnene har betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk til enten håndværkeren eller til den person i husstanden, som har betalt håndværkeren.

Hvilke typer ydelser gælder håndværker- og servicefradraget?

Du kan få fradrag for en lang række håndværks- og serviceydelser. Ordningen er gjort permanent af Folketinget, og gælder bl.a. følgende fradrag for håndværkerydelser:

 • Energirenovering
 • Energiforsyning
 • Grønt vedligehold
 • Klimatilpasning
 • Installation af tyverialarm
 • Tilslutning til bredbånd

Mens fradrag for service gælder:

 • Almindelig rengøring
 • Børnepasning, samt hente og bringe børn
 • Vinduespudsning
 • Almindeligt havearbejde