Af Redaktionen

Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) sender opdaterede anbefalinger for medicinsk behandling af type 2-diabetes i offentlig høring.

Type 2-diabetes er en af de store sygdomsgrupper i almen praksis, og anbefalinger skal give læger i almen praksis et opdateret grundlag ved farmakologisk behandling af type 2-diabetes. 

-Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste og skal hjælpe de praktiserende læger med at vælge den rette behandling af type 2-diabetes. Vi har opdateret anbefalingerne med den nyeste viden, fortæller overlæge Marie Louise Schougaard Christiansen fra Sundhedsstyrelsen.

Den Nationale Rekommandationsliste skal hjælpe lægen med at træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel til en konkret patientgruppe. Pris og eventuelt tilskud til lægemidler indgår ikke i vurderingen. 

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i samarbejde med en ekstern gruppe af specialister på området. 

Anbefalingerne er i høring frem til mandag den 6. juli 2020 via Høringsportalen