Tekst og foto : Ebbe Salomonsen / KomEsbjerg

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond – KUUF, skal nu prøve at få Huset til at blive et samlings sted for Esbjergs Unge. Det arbejde indledte de med et meteorisk brag af en housewarming, der varede fra torsdag til lørdag.

Programmet bød på iværksætteri, koncerter og en velbesøgt kunstauktion.

Der var lavet et stort forarbejde for at synliggøre opstarten af Huset. Nu skal Huset vise at det er stedet for de unge – ledet af de unge og blive et kulturelt fyrtårn i Esbjerg.

Huset har ligget stille i alt for længe, og tiden hvor små lokale bands startede her og udviklede sig sammen med huset og Tobakken, er forbi.

Huset skal nu til at starte forfra – og gerne med noget der kan få unge – mellem 18 og 35 år til at komme og tro på at Huset er et sted der kan bruges til noget.

3 dage var første store prøve

Torsdag eftermiddag, blev iværksætteri ikke den store succes. Der kom kun få deltager og måtte desværre aflyses og det gav stof til eftertanke. I andre byer er der stor interesse for iværksætteri, men i Esbjerg er der nu et stort arbejde for at få igangsat en interesse.

Fredag var afsat til koncerter og gruppen ”Luce Stereo” gjorde det godt til den intime koncert som blev gennemført denne aften.

Lørdag var programmet afsat til musik bla. med Nanna Grundersen & Jacob Elebæk Jensen og en auktion hvor billederne fra en lang række kunstnere fra Esbjerg blevet doneret til foreningen ”Musikby Esbjerg”.

Som er en helt ny forening der har fået stillet nogle lokaler til rådighed. Et stort projekt i gang om at få en række øvelokaler op at stå i Stormgade 21. hvor der også er planer om et studie og en scene og få stedet til at blive et samlingssted for musiklivet i Esbjerg.

Huset dannede rammen for en auktion lørdag eftermiddag og hvor den store sal var fyldt helt op med nogle der ville byde og nogle der ville overvære denne usædvanlige auktion hvor der var mulighed for erhverve et billede af den lokale kunstner.

Efter auktionen var slut var der 72.500 kr. til ”Musikby Esbjerg”, et flot resultat fortalte Alexsandre Felski fra ”Musik by Esbjerg”.

Huset og fremtiden

Huset skal fremadrettet være en legeplads for kreative unge mennesker, der skal prøve deres ideer af.

Det bliv 27-årige Cecilie Noëlle Viet der fra første august skal få sat gang i Huset og skal nu i gang med at lære Esbjerg at kende og få kontakt til unge.

KomEsbjerg har haft en snak med Cecilie Viet hvor hun lagde vægt på at kulturudvalget havde givet hende og bestyrelsen frie hænder til at afvikle aktiviteter i Huset og der er blevet afsat økonomiske midler fra Esbjerg Kommune. Hun har en baggrund for frivilligt arbejde på Nørrebro i København hvor hun har været med i en lang række projekter og aktiviteter.

Hun er meget spændt på arbejdet i Esbjerg. Nu i slutningen af oktober er hun klar over, at det bliver et stort arbejde at få kontakterne og opbygget netværket og lærer mentaliteten at kende i byen. Hun ser frem til et meget tæt samarbejde med bestyrelsen som består seks unge og fire lidt ældre. Og hvor Tobias Olsen er formand.

Mange ser frem til at Huset kommer i gang med at vise hvad de kan bruges til