Af Redaktionen

Spørgsmålet er helt afgørende for de mange fremtidige elbilskøbere. Hvor opladning kan foregå, adresseres i det strategiarbejde som Esbjerg Kommune har sat i gang. Som en del af strategiarbejdet spørger kommunen nu alle interesserede om elbiler og deres ladebehov.

Esbjerg Kommune vil gerne vide, hvor i kommunen at borgerne forventer at få brug for at kunne lade elbilen op i fremtiden.
Derfor har Esbjerg Kommune fået udarbejdet et spørgeskema som dykker ned i spørgsmålene om behov for opladning, kørselsbehov, parkering og om en elbil står på ønskelisten ved næste bilkøb.

Spørgeskemaet findes på kommunens hjemmeside og Facebookside. Indtil den 1. februar er alle velkomne til at bruge 5-10 minutter på at svare på de forskellige spørgsmål.

-I 2030 skal Esbjerg være en CO2-neutral kommune, og flere elbiler vil bidrage positivt til regnskabet. Den udvikling skal vi geare vores kommune til, og det handler især om at undgå at ladekapacitet bliver en mangelvare. Derfor satser vi på at være lidt på forkant med den aktuelle efterspørgsel, og det skal give kommende elbilsejere ro i maven, når benzin- eller dieselbilen skal skiftes ud, siger Søren Heide Lambertsen.

Spørgeskemaundersøgelsen indgår i det forarbejde, der er i fuld gang og som skal munde ud i en samlet strategi for lade-infrastrukturen i hele kommunen. I løbet af foråret sættes sidste punktum i strategien. Den færdige strategi vil indeholde en analyse af behovet for opladning på offentlige vej- og parkeringsarealer rundt om i kommunen, og vil derfor være køreplanen for det fremadrettede arbejde.

-Allerede nu ser vi interesse for at opsætte ladere på vores offentlige veje- og parkeringspladser. Fx har Clever fornyeligt fået tilladelse til at opsætte ladestandere en række steder i kommunen. Det er glædeligt, for vi har brug for ladeoperatørerne for at kunne dække behovet for opladning. udtaler Søren Lambertsen, formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.
I strategiarbejdet kigges der også på hvordan private virksomheder og boligforeninger kan etablere flere ladestandere til borgerne.

-Der er mange aktører som skal aktiveres efter den nationale udmelding, og derfor er der rigtigt godt at få samlet ambitionerne og retningen. Jeg tror, at strategien bliver et fint værktøj hertil, siger Søren Heide Lambertsen.

Esbjerg Kommune planlægger selv at gå foran ved løbende at erstatte udtjente biler fra kommunens bilflåde med elbiler. I september tilsluttede kommunen sig en aftale vedr. klimavenlig transport med regeringen. Her er det målet at 75 pct. af de nyindkøbte eller nyleasede køretøjer i kommunalt regi fra 2022 skal køre på emissionsfrie drivmidler, hvis økonomien er til det.

https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=N7JGNZV6L6C1