Af Redaktionen   Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen udgiver nu en informationspakke med forskellige materialer, plakater og tre korte film til ledere og medarbejdere med ansvar for ældre, socialt udsatte og andre borgere.

COVID-19-epidemien har givet et betydeligt pres på det kommunale plejeområde og har skabt en anderledes hverdag med nye vaner og opgaver for både ledere og medarbejdere.

COVID-19 giver anledning til mange spørgsmål og bekymringer fra personale og ledere. Med den nye informationspakke forsøger Sundhedsstyrelsen at hjælpe med svar og anbefalinger til det kommunale sundheds- ældre- og socialområde

-Kommunerne gør et stort arbejde med at sætte sig ind i og formidle de informationer, som vi udsender fra Sundhedsstyrelsen. Men vi hører også fra vores nationale hotline, at der fortsat er nogle gennemgående spørgsmål og bekymringer ved COVID-19, som vi nu forsøger at besvare med vores ny informationspakke, siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Bekymringerne fra medarbejderne går eksempelvis på, hvad man skal gøre, hvis man er bekymret for at være smittet med COVID-19, eller hvis man er bange for at blive smittet på arbejdet og tage smitten med hjem til sin familie. Nogle ledere er udfordret af at skulle sætte sig ind i de mange nye retningslinjer for at kunne støtte medarbejderne, mens andre ledere har spørgsmål til, hvordan de forebygger smitte på arbejdspladsen. Informationspakken indeholder svar og information på en lang række af de spørgsmål, som ledere og medarbejder går rundt med.  
Informationspakken består af følgende: 

  • Et brev til alle ledere af personale i fx hjemmepleje, på plejecenter eller botilbud. Brevet har til formål at ruste lederne til at besvare spørgsmål fra medarbejdere om Covid-19
  • Materiale til medarbejdere, der fx arbejder i hjemmeplejen, på plejecenter eller botilbud. Materialet består af plakater og Q&A-kort med svar på spørgsmål om fx smitterisiko, sygemelding og varetagelse af borgernes trivsel
  • Tre korte film som giver svar på konkrete spørgsmål fra medarbejdere med bekymringer for at blive smittet eller for at smitte andre samt med information om fx sygemelding og gældende retningslinjer

-Materialet er udformet, så medarbejderne selv kan orientere sig i spørgsmål og svar. Der er hjælp og råd til ledere om, hvordan de kan drøfte medarbejdernes bekymringer og spørgsmål på fx personalemøder. Med de forskellige materialer og med de tre film har vi forsøgt at gøre adgangen til information let og overskuelig for både medarbejdere og ledere i de forskellige sektorer, fortæller Mads Biering la Cour. 

Sundhedsstyrelsen er i denne uge i samarbejde med Statens Serum Institut på vej med opdaterede retningslinjer og anbefalinger til brug af værnemidler samt en vejledning til plejecentre, bosteder m.m. om forebyggelse af smittespredning og håndtering af eventuel udbrud af COVID-19.