Af Redaktionen

Den lokale Venstre-politiker Klaus Sandfeld fra Ribe, undrer sig, han undrer sig over hvordan syv partier i et trafikforlig kunne beslutte at opføre en klapbro over Ribe Å, når man samtidig besluttede et stort vejprojekt, der skulle forbedre infrastrukturen i det nordlige Ribe. Beslutningen blev taget i 2016, men er i sagens natur lidt selvmodsigende, da infrastrukturen i den nordlige del af Ribe havde til hensigt at gøre det nemmere og mere flydende at komme rndt i trafikken i Ribe, mens en klapbro reelt set vil gøe det sværere og give lange køer, især i turistsæsonen. Derfor har han indsendt en mængde spørgsmål om emnet til den nye transportminister Benny Engelbrecht(S), og det har givet pote.

Benny Engelbrecht har i et svar til Klaus Sandfeld forklaret, hvordan han har meddelt Vejdirektoratet, at arbejdet på klapbroen må vente, indtil udbygningen af Rute 11 er færdig.

Dette skyldes til dels at arbejdet med begge projekter bliver dyrere end først antaget. Men dermed skal man ikke forvente at Klapbroen droppes helt. Man fokuserer istedet på et projekt af gangen, og derfor sættes klapbroen nu i bero.

Men Klaus er godt tilfreds, han er nemlig imod broen, og håber at det alligevel ender med et endegyldigt stop. Selvom en klapbro ved omfartsvejen ville gøre Ribe nemmere tilgængelig for sejlbåde, og dermed turister, mener Klaus Sandfeld alligevel at den ville skabe større gener i forhold til ønsket om en mere flydende trafik i og omkring Ribe.