Af Redaktionen

Opkvalificering af ufaglærte ledige er en af regeringens planer for en ny reformpolitik

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har præsenteret et udspil til en opkvalificeringspakke, hvor ufaglærte ledige får bedre muligheder for at blive opkvalificeret.

Udspillet er et led i regeringens planer om en ny plan for reformpolitikken, hvor der skal være langt større fokus på, at danskerne har de nødvendige kvalifikationer. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

-Vi står i disse år med en kæmpe mulighed for at få alle med. Hvis det skal lykkes, kræver det en ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Fra at have et meget enøjet fokus på at øge arbejdsudbuddet, skal vi fremover i langt højere grad have blik for, at folk kan det, som virksomhederne efterspørger. Det kræver, at vi er villige til at investere i mennesker. Og det er regeringen. I første omgang vil vi målrette 100 millioner kroner til at opkvalificere ufaglærte ledige og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder. Vores udspil løser på ingen måde alle udfordringer. Vi er dybt afhængige af, at der også er en vilje til uddannelse både blandt jobcentre, virksomheder, lønmodtagere og ledige, siger Peter Hummelgaard.

I udspillet afsættes der fx 30 millioner kroner til, at flere ledige kan komme i gang med en faglært uddannelse. De får mulighed for at gennemføre grundforløbet på erhvervsuddannelsen, mens de fortsat modtager dagpenge eller kontanthjælp, og så kan de færdiggøre uddannelsen via fx voksenlærlingeordningen. På den måde slipper virksomheder også for, at deres voksenlærlinge er meget væk på uddannelse det første halve år.

Derudover afsættes der 30 millioner kroner til, at kontanthjælpsmodtagere får bedre muligheder for at tage korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er gode muligheder for at komme i job efterfølgende. Den mulighed har hidtil været forbeholdt dagpengemodtagere.