Af  Redaktionen

Renés Køkken, der er leverandør af madservice i Esbjerg Kommune, har indgivet konkursbegæring og afventer fogderetten.

De borgere der er visiteret til madservice, og har valgt at få mad fra Renés Køkken, vil blive kontaktet og få mulighed for at vælge en anden leverandør af deres madservice.

Renés Køkken er en af tre leverandører af madservice i Esbjerg Kommune. De cirka 140 borgere der lige nu får mad derfra, kan fremover få deres mad fra Esbjerg Kommunes Madservice eller fra Det Danske Madhus.

De sidste madservicemåltider fra Renés Køkken leveres torsdag den 15. august 2019.

– Det er beklageligt, at en af vores leverandører af madservice er gået konkurs, men ingen borgere kommer til at stå uden madservice. Vores to tilbageværende leverandører står klar til at tage over og kan levere mad fra fredag den 16. august. Vi ringer til alle de berørte borgere med tilbud om at vælge en ny leverandør af madservice, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.