Af Redaktionen

Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget væsentlig færre anmeldelser, siden samfundet lukkede ned i marts, målt i forhold til samme periode af 2019. Der er især færre indbrud, færre anmeldelser om vold og færre tyverier.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fået væsentlig færre anmeldelser fra 13. marts til udgangen af april i år, målt i forhold til samme periode af 2019. Og noget tyder derfor på, at covid-19-nedlukningen af samfundet har haft indflydelse på kriminaliteten. 

Flere områder

Det markante fald gælder en lang række kriminalitetsområder, ikke mindst indbrud og tyverier, hvor der især bliver anmeldt færre indbrud i beboelser og færre tyverier fra borgere. Her har faldet været på henholdsvis 37,3 og 31,3 procent. 
Tilsvarende er antallet af voldssager dalet med hele 45,7 procent.

– Ser vi på en positiv effekt af corona-krisen, så er det, at trygheden er øget markant. Borgerne oplever færre indbrud, mindre vold og færre tyverier. Vi har haft døgn, hvor der slet ikke har været begået indbrud i hele politikredsen. Og det er naturligvis glædeligt, for indbrudskriminalitet påvirker trygheden, pointerer politidirektør Jørgen Meyer.

Ændret adfærd

Han peger på, at den dalende indbrudskriminalitet meget vel kan hænge sammen med, at mange borgere har været hjemme i dagtimerne. Og den øgede risiko for at blive opdaget, får indbrudstyvene til at holde lav profil.

I tilgift kan det store fokus på at holde afstand, når borgerne er ude at handle, betyde, at tricktyve har fået sværere arbejdsvilkår.

Endvidere holder værtshuse og diskoteker lukket som følge af corona-krisen – og på tilsvarende vis mindskes risikoen for vold og anden personfarlig kriminalitet i nattelivet.

Omvendt har politikredsen ikke oplevet en stigning i antallet af husspektakler, hvilket politidirektøren også glæder sig over. – Og der er endnu en positiv facet i forhold til udviklingen. De lave tal i corona månederne skal ses i sammenhæng med, at kriminaliteten i forvejen er dalet de seneste år, fremhæver Jørgen Meyer.

Kriminalitetsart  13. marts – 30. april 2019  13. marts – 30. april 2020  Ændring
 Indbrud i beboelse  391  245  – 37,3 procent
 Tyveri fra borger  297  204  – 31,3 procent
 Vold  151  82  – 45,7 procent