Af Redaktionen

Der kan nu et være opgør på vej med at masselogge danskernes trafik- og lokaliseringsdata fra deres mobiltelefoner.

I regeringens lovkatalog, der er fremlagt i forbindelse med statsministerens åbningstale, lægges der nu op til en ændring i retsplejeloven, så der sker en revision af teleudbydernes pligt til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om vores teletrafik.

Danske teleselskaber har længe logget danskernes trafik- og lokaliseringsdata på trods af en klar dom fra EU-Domstolen, som underkendte denne praksis, og derfor ser Jørn Guldberg, der er it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen, IDA frem til, at det ømme emne bliver behandlet politisk igen.

-Det er på høje tid, at der gøres op med telelogning. Tilbage i 2016 kom der en klar dom fra EU-Domstolen om, at generel logning af borgernes telekommunikationsdata ikke er tilladt. Vilkårlig logning, som vi ser i Danmark, er derfor underkendt for flere år siden, siger han.

I dag tvinges teleselskaberne af staten til at registrere og gemme oplysninger i et år, om hvor danskerne er med deres mobiltelefoner, og hvem de kommunikerer med. Det sker med henblik på at kunne bruge alt data til efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Men ifølge Jørn Guldberg er denne fremgangsmåde alt for omfangsrig.

-Det er mig en gåde, at Danmark ikke har rettet ind for lang tid siden. Det er alt for grænseoverskridende og burde være stoppet for længst. Derfor er det et lille lyspunkt, at der nu er en revision på vej, så vi kan efterleve den klare privatlivs-dom fra EU, siger han.

Jørn Guldberg understreger, at EU-dommen kun gælder masseovervågning. Derfor er der ikke noget i vejen for, at myndighederne kan lave målrettet logning, hvis man finder det nødvendigt.

-Politiet kan fortsat overvåge mistænkelige grupperinger, hvis de sikrer sig en retskendelse først, hvilket jeg ikke kan forestille mig, at de vil have så svært ved at få, hvis der foreligger en begrundet mistanke, siger han.