Af Redaktionen

Først blev værket indviet ved en rå RELEASE på Esbjerg Havn. Og det er netop her værket er blevet til her i sommeren 2021. Lotte Lambæk har arbejdet på Dokken City Beach det meste af sommeren med dette værk. Værket skal hænge i Grindsted på Vestre Skole.

Til havnens rå ferniserings-release fik Lotte besøg af folk fra erhvervsnetværket, venner og andre kunstnere. Musikerne Anders Levring og Elmer Pedersen lagde deres vej forbi med instrumenterne, også Johnny Søtrup med familien kiggede forbi. Bjarne Pedersen, som er ejer af Dokken City Beach fandt også vej til releasen.

Efter denne uformelle havne-release blev værket hentet og bragt til Grindsted, hvor det skal hænge permanent. Her blev det officielt indviet onsdag 25. august med deltagelse af  skoleelever, lærere, skoleleder Vivian Møberg, skolechef for  Billund Kommune, Morten Kirk Jensen og borgmester Ib Christensen.

LET´S MAKE THINGS BETTER

Lotte fortæller:

Philips lancerede sloganet “Lets´make Things better” i 1995, jeg faldt for det med det samme. Og det har fulgt mit virke som visuelt skabende menneske lige siden.

Værket til Vestre Skole I Grindsted bærer denne inspirende  titel. I dag er Vestre Skole en multietnisk folkeskole, hvor elever på alle niveauer sammen med deres undervisere arbejder med FNs Verdensmål. Og det er en kamp mod tiden på en klode, hvor den globale temperatur og det globale havniveau stiger med hidtil uset hastighed.

Jeg har i værket ladet mig inspirere af skolens ånd, unikke kulturelle sammen- sætning – samt FNs verdensmål nummer 3, 4, 6, 13, 14,15 og 16. Det er mit håb, at de nye generationer må finde vej og nytænkning til dette: MAKE THINGS BETTER. Mit værk skal tjene til inspiration og påmindelse undervejs.

Om få år vil isbjørnens nedfrosne habitat være så truet af afsmeltning, at den ikke længere kan balancere alle fire poter på isflagen.