Af Sabina Schmidt   Foto: Poul Helt

Efter sidste års sæson konkluderes det nu, at badevandets kvalitet ud for Marbæk Strand er blevet ringere, lige så vel som der forsat er udfordringer ved stranden ved Hjerting syd.

Det er konklusionen på årets første orientering til politikerne i Plan & Miljøudvalget.

Klassificeringen for 2019 er lavet på baggrund af de seneste fire års målinger for to typer bakterier, E. coli og enterokokker. Der er fire betegnelser på ranglisten: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Marbæk Strand er faldet fra udmærket til god, hvilket skyldes tre tilfælde af forhøjede tal for E. coli i 2019, hvor der tidligere kun har været  ét tilfælde på en sæson. Derudover er antallet af prøver på en sæson sat ned fra ti til seks , og dermed tæller de forhøjede tal også statistisk mere.

For Marbæk Strand betyder det i praksis to stjerner i stedet for tre for 2020.