Af Redaktionen   Foto: Byhistorisk arkiv

I et forsøg på at undgå en ren økonomisk massakre på de kommunale serviceydelser, risikerer Esbjerg Kommunes borgere nu en skattestigning. En ansøgning til Social- & Indenrigsministeriet om at hæve skatten er netop godkendt i Økonomiudvalget. Håbet er at finde en indtægt på ca 50 millioner kroner årligt. I ansøgningen er der dog ikke taget stilling til nøjagtig hvordan man forventer at fremskaffe de mange millioner, altså ved man ikke om det bliver tale om  genindførelse af dækningsafgiften – den særlige virksomhedsskat – en forhøjelse af personskatten eller en stigning i grundskylden. Dog vil en eventuel stigning med stor sandsynlighed ikke ramme de esbjergensiske virksomheder.

I årets økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen afsat en ramme på 200 millioner kroner til skatteforhøjelser på landsplan, men som udgangspunkt gælder kommunernes skattestop stadig, hvilket betyder at hvis en kommune vil hæve skatten, må en eller flere kommuner tilsvarende sænke skatten. Derfor betyder Esbjerg Kommunes ansøgning ikke andet, end at man forsøger at skaffe sig tilladelse til at hæve skatterne.

Ingen af Kommunens politikere er begejstrede for skattestigninger, men samtidig ser man det som eneste mulighed, hvis man vil undgå at skulle skære andre steder.