Af Redaktionen

Etableringen af 30 nye porte, velkomststeder og info steder skal være med til at give formidlingen af Nationalpark Vadehavets særlige natur og kultur et markant løft.

To af portene bliver placeret i Esbjerg Kommune, og det er med til at sætte kommunen på landkortet og er samtidig en fordel for turismen og kommunens kultur- og naturformidlingsinstitutioner. Portene bliver placeret ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og kulturformidlingscentret i Marbæk. Portenes formål er at vise vej ind i Nationalpark Vadehavet. Formidlingen skal give turisterne hjælp til at afkode landskabet, geologien, kulturen og den særlige natur. Fra de bemandede porte og ubemandede infosteder ledes den besøgende ud i nationalparken via ruter og stier.

-Det er vi meget stolte over. Det vil sætte Esbjerg Kommune endnu mere på landkortet og styrke vores indsats på turistområdet, samtidig med at det gavner det i forvejen tætte samarbejde med de tre andre kommuner i Nationalpark Vadehavet, Varde, Tønder og Fanø, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Flere mennesker ud i det fri Det ambitiøse formidlingsprojekt støttes med 14,7 millioner kroner af Nordea-fonden, som i de næste tre år særligt sætter fokus på at støtte initiativer, der får flere mennesker ud i det fri. Projektet er medfinansieret af Nationalpark Vadehavet, de fire Vadehavskommuner og Naturstyrelsen.

-Samarbejdet omkring Nationalpark Vadehavet er et centralt element, hvor vi på mange områder har stort fokus på at fortælle børn og voksne om Vadehavets unikke biodiversitet, og den indsats bliver nu styrket betragteligt, når der sammenlagt bruges mere end 20 mio. kr. på at udbrede kendskabet, fortæller Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

-Projektet er en gevinst for kommunens stærke kultur- og naturformidlingsinstitutioner, fordi den nye formidling om nationalparken oplagt vil danne en rød tråd til deres store indsats for at fortælle den historie, der gør vores område unikt netop i kraft af Vadehavets særlige natur og kultur. Vi ser også en mulighed for at udvikle projektet med en ekstra port ved Ribe, som er tæt forbundet til Vadehavet, og den kunne naturligt placeres ved Kammerslusen eller blive tænkt ind i den strategiske plan for Ribe Kulturhavn, siger formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen.

Det hele bindes sammen af en digital port – nationalparkens hjemmeside og app – der fortæller, hvordan og hvorfra man kan opleve nationalparken. Projektet går i gang ved indgangen til 2020, og inden årets udgang skal de første konkrete resultater i form af infosteder stå færdige. Alle dele af projektet skal være gennemført i 2023.