Af Redaktionen

Igen i 2022 har bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet afsat midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre.

Der er afsat en tilskudspulje på i alt 75.000 kr., og fristen for at søge er den 15. marts. Der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til fire typer af formål:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne, tidligere støttede projekter, og hvordan man søger på nationalparkens hjemmeside

(https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/tilskud-til-lokale-projekter-og-arrangementer/).

Her finder man også link til det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøl tlf. 7254 3681 eller mail: martt@danmarksnationalparker.dk

Fugleværnsfonden var en af modtagerne af tilskud fra Nationalpark Vadehavet i 2021. Fonden modtog 10.000 kroner til en såkaldt kratluskersti i dens naturreservat i Stormengene på Rømø, som er et fantastisk sted at opleve trækfugle. Det lille skilt fortæller, at nationalparken har støttet projektet. Foto: NPV