Af Jan Poulsen

Siden 2014 har det kun været tilladt at affyre fyrværkeri i dagene omkring nytår, men stadig flere danskere mener, der bør indføres strammere regler, så det kun er lovligt nytårsaften. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige.

For syv år siden blev reglerne for fyrværkeri strammet, så det i dag kun er tilladt at affyre sit nytårskrudt fra den 27. december til den 1. januar. Derfor vil de næste dage byde på store lysglimt og høje eksplosioner, når fyrværkeriglade danskere igen kan sætte ild til lunter og krudt over hele landet.

Men på trods af den allerede begrænsede periode for lovlig affyring af fyrværkeri, så mener stadig flere danskere, at den bør strammes yderligere, så det udelukkende er tilladt at bruge fyrværkeri nytårsaften. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige.

Her svarer hele 48 procent af de adspurgte nemlig, at det kun burde være lovligt at bruge fyrværkeri den ene dag om året. Det bliver især begrundet med, at det er forstyrrende, og at det er til stor gene for kæledyr. Ligeledes mener godt hver tredje af de adspurgte, at der generelt bør være mere kontrol med fyrværkeri. I en lignende undersøgelse i 2019 var det kun hver tredje af de adspurgte, der ville have begrænset fyrværkeri til nytårsaften.

Der kan være flere årsager til den stigende modstand mod fyrværkeri forklarer skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild, der særligt oplever bekymringer blandt dyreejere.

-Fyrværkeri er enormt stressende for både dyr og deres ejere, og derfor er modstanden herfra helt naturlig. Men derudover skal den stigende modstand mod fyrværkeri måske også findes i samtiden, hvor der er meget fokus på affald, miljø og støj, siger han.

I undersøgelsen svarer 16 procent af de adspurgte desuden, at fyrværkeri er så farligt, at det burde være ulovligt. Men her gør Henrik Sagild opmærksom på, at korrekt brug og opførsel omkring fyrværkeri er med til at minimere risikoen for skader væsentligt.

-Hvis du er påpasselig og bruger almindelig sund fornuft, falder risikoen for ulykker med fyrværkeri betragteligt. Det indebærer blandt andet at bruge sikkerhedsbriller, holde afstand og at lade nytårskrudtet ligge, hvis man er beruset, siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige i november/december 2021 blandt 1543 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.