Af Redaktionen   Kilde Ekstrabladet

Tirsdag aften stemte Folketinget den voldsomt omstridte epidemilov igennem. Loven giver mere magt til Folketinget og mulighed for anvendelse af tvang. Et bredt politisk flertal har dog nu stemt den kontroversielle lov igennem.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Frie Grønne stemte imod det endelige forslag. Det samme gjorde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (UFG).

81 stemte for, 15 stemte imod.

Regeringen får med den nye lov øget mulighed for brug af tvang i en lang række henseender.

Det bliver muligt for regeringen at aftvinge personoplysninger fra virksomheder og foreninger, så myndighederne har bedre mulighed for at kortlægge borgernes færden som led i smitteopsporing.

Der bliver i den nye lovgivning lagt op til, at regeringen får mulighed for at tvangsisolere og tvangsindlægge enhver, ‘der lider af en alment farlig eller samfundskritiks sygdom’, fremgår det af lovforslaget.

Det fremgår ligeledes af den nye lov, at regeringen fremtidigt ikke kan indføre forsamlingsforbud, nedlukninger eller markante ændringer i samfundet uden accept fra Folketinget.

Et nyt kontroludvalg, hvor pladserne fordeles efter partiernes størrelse, skal acceptere markante ændringer i samfundet – som nedlukning eller forsamlingsforbud.

Det sker på baggrund af Corona krisen, der ramte i foråret 2020, hvor Folketinget vedtog en række hastelove, der gav regeringen vide beføjelser til at indskrænke borgernes frihedsrettigheder for at bekæmpe epidemien.

Epidemiloven skal erstatte hastelovene og skal danne ramme om bekæmpelsen af fremtidige epidemier.

Et bredt politisk flertal er enige i principperne for en ny epidemilov, der skal sikre mere kontrol med de restriktioner, som en regering kan indføre i krisetider.

Samtidig bliver der også indført automatisk domstolsprøvelse. Det betyder, at ministeriet selv skal indbringe sager for retten, hvis der er påbud med karakter af frihedsberøvelse.

Regeringens første udkast af en epidemilov blev trukket tilbage efter massiv faglig og politisk kritik.

Regeringen lagde i sit oprindelige forslag op til, at det skulle være muligt at tvangsvaccinere danskerne, men det er sidenhen blevet droppet.

Loven træder i kraft 1. marts.