Af Redaktionen

Energistyrelsen åbner en ny fjernvarmepulje, som skal yde støtte til fjernvarmevirksomhedernes konverteringsprojekter i områder, hvor energieffektiv fjernvarme erstatter fossil varmeforsyning fra individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat 405 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021-23, hvoraf 145 mio. kr. uddeles i år.

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter fra puljen, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles som erstatning for individuelle olie- og gasfyr.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Fjernvarmepuljen kan søges løbende fra den 10. januar 2021 frem mod udgangen af 2023 via Energistyrelsens ansøgningsportal. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Åbenlyst mangelfulde ansøgninger kan dog tildeles afslag.