Af Redaktionen

Den sidste uge i januar står i klimaets tegn i Esbjerg Kommune. Ved tre borgermøder præsenteres udkastet til en ny klimaplan, og møderne afvikles i forskellige formater for at sikre bred involvering i emnet, der påvirker alle.

Esbjerg Kommunes nye klimaplan stiler mod CO2-neutralitet i 2030, men planen synliggør også hvilke sektorer, der står for den største CO2-udledning i kommunen bl.a. fra landbrug, energi- og varmeforsyningen og transporten, og hvor der på den anden side også er et enormt potentiale i at reducere udledningen.

Den store klimarundtur i Esbjerg Kommune begynder i Ribe tirsdag den 25. januar, og derefter får Bramming besøg den 27. januar og den 29. januar er det så Esbjergs tur.

I Ribe holdes borgermødet på Ribe Katedralskole, og har man ikke tid eller mulighed for at møde på, kan man deltage virtuelt i mødes ved at logge på via Esbjerg Kommunes hjemmeside. I Bramming passer borgermødet temamæssigt godt ind i rammerne på det gamle elværk, hvor Bramming Egnsmuseum nu holder til.

I Esbjerg er borgermødet rykket ud under åben himmel i Kongensgade, hvor der er lagt op til en mere uformel snak om indholdet i klimaplanen. Udover borgermøderne kan alle interesserede også komme med input til klimaplanen via et spørgeskema på kommunens hjemmeside og via Høringsportalen på Esbjerg.dk.

-Klimaspørgsmålet berører os alle. Vi kommer alle til at ændre adfærd og tænke vores individuelle klimaaftryk ind i hverdagen. Nogle borgere er allerede langt i forhold til at træffe mere hensigtsmæssige valg, mens andre først lige er begyndt. Det skal klimaplanen tage højde for, og det kommer den bedst til, hvis vi nu får en masse forskellige input, siger formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist.

Arbejdet med klimaplanen udspringer af Esbjerg Kommunes deltagelse i DK2020, hvor de deltagende kommunerne skal udarbejde planer, der lever op til de internationale standarder fra Paris-aftalen. Forandringer skal dog ske lokalt, og derfor går Esbjerg Kommune efter at involvere mange i de tiltag, der skal støtte op om målsætningen i klimaplanen.

Klimaplanen findes i udkastform på esbjerg.dk/klimaplan, hvor det også er muligt at svare på en undersøgelse, som udspringer af klimaplanen.

Se mere om borgermøderne her: www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/klimaplan/borgermoede-om-klimaplan