Af Eva Zauner Bredahl. 

Da en stor del af Folketingets politikere tirsdag aften fik sat punktum i et nyt 3-årig politiforlig, inkluderede det bedre bemanding af nærpolitiet i Esbjerg, hvilket betyder at nærpolitistationen på Stengårdsvej fremover holder åbent 15 timer i ugen.

Et centralt punkt er, at 450 nye betjente skal bringe politiet tættere på borgerne i landets udsatte områder, samtidig med at 20 nærpolitistationer fordelt i hele landet, skal styrke det lokale kendskab, og øge trygheden blandt borgerne.

Politiaftalen inkluderer også Fotovogne, som man i 2021 vil se en del flere af på vejene. I øjeblikket råder politiet over 82 AKT-enheder, men den nye aftale tilføjer 25 nye enheder. Dermed er der 107 fotovogne klar ved indgangen til det nye år.
Formålet er at flere AKT-enheder både skal gøre sit til at mindske hastigheden på de danske veje, men samtidig skal bøderne , man må forvente der kommer flere af, være med til at finansiere de 450 nye betjente, som aftalen også har i spil. Ydermere, skal danskerne forberede sig på, at der ikke blot vil blive uddelt flere bøder, men at også størrelsen på bøderne vil stige.

-Bødetaksterne har ikke været underlagt en løbende regulering for pris- og lønudviklingen, hvilket indebærer, at bødeniveauerne udhules i takt med lønudviklingen. Aftaleparterne er enige om, at der i 2021 udarbejdes et oplæg til bl.a. lønregulering af bødetakster, så bødetaksterne bliver tidssvarende, står der nemlig i det nye politiforlig.