Af Redaktionen

Med enkle tiltag kan vognmændene gøre det rigtig bøvlet at begå kighulstyverier, hvor gerningsmænd undersøger lastbiler for værdifuldt gods ved at skære et lille hul i presenningerne. I forvejen daler antallet af sager heldigvis markant, og øget fokus på sikring kan forstærke den positive udvikling yderligere.

Syd- og Sønderjyllands Politi og to af de store brancheorganisationer på transportområdet, DTL Danske Vognmænd samt ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, opfordrer transportvirksomhederne til at gøre det sværere for kriminelle at begå de såkaldte kighulstyverier mod lastbiler.

I forbindelse med rekognoscering skærer gerningsmændene et lille hul i lastbilernes presenninger, når køretøjerne holder for natten på rastepladser, for at undersøge om der er værdifuldt gods på ladet.

Nye tal viser, at antallet af denne type tyverier heldigvis er dalet markant i Danmark.
Hvor der således var 234 sager i 2017, har politiet i 2020 foreløbig modtaget 12 anmeldelser.

En vigtig facet i forhold til udviklingen er, at Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i Padborg og Rigspolitiet siden 2018 har samarbejdet med en række europæiske lande og myndigheder samt brancheorganisationen TAPA EMEA om at få stoppet denne type kriminalitet.

Kan være sårbare mål

Det dalende antal tyverier ændrer dog ikke ved, at lastbiler med værdifuldt gods fortsat kan være sårbare mål for kriminelle, hvis køretøjerne ikke er sikret bedst muligt.

– Både mængden af gods og deres værdi stiger år for år. Og Padborg er i tilgift et naturligt trafikknudepunkt for lastbiler, der kører over grænsen. Det gør det vigtigt, at virksomhederne tænker i konkret sikring af deres last. Jo nemmere det er for tyvene at danne sig et overblik over, om godset er værd at stjæle, jo større er risikoen for, at der vil finde tyverier sted, understreger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han peger på, at transportvirksomhederne med enkle tiltag kan gøre det yderst vanskeligt at begå kighulstyverier. Dels kan selskaberne investere i indbrudshæmmende presenninger med indbygget trådnet, dels kan virksomhederne konsekvent gå over til at benytte sættevogne med faste vægge.
Agtpågivende

ITD glæder sig over, at antallet af kighulstyverier mod lastbiler ser ud til at falde.

– Virksomhederne og deres chauffører er uden tvivl blevet mere agtpågivende og opmærksomme, efter at det for nogle år siden kom frem, at kighulsopskæringer i lastbiltrailere var et stort brancheproblem. Når antallet af kighulstyverier lige nu ser ud til at være lavere end tidligere, skyldes det blandt andet det tætte og tillidsfulde samarbejde, der eksisterer mellem Rigspolitiet, UKA Vest og de danske brancheorganisationer inden for vejgodstransport, fremhæver chefkonsulent i ITD, Anders Jessen.

Han hæfter sig ved, at vognmandsvirksomheder inden for de seneste år har haft fokus på Projekt Cargo, som i regi af UKA Vest har arbejdet med kighulstyverierne.
– For ITD står bekæmpelsen af enhver form for kriminalitet i transportsektoren højt på dagsordenen, og vi vil – på trods af de positive meldinger om færre kighulsanmeldelser – fastholde fokus på dette vigtige tema. Vognmændene og deres chauffører skal selvfølgelig kunne gennemføre transporterne under sikre forhold, pointerer Anders Jessen.

Vigtigt at inddrage

Underdirektør Frank Davidsen fra DTL Danske Vognmænd peger på, at det er vigtigt at se den markante nedgang i antallet af kighustyverier i 2020 i forhold til Covid-19 restriktionerne, hvor der har været fuld grænsekontrol – og dermed meget svære vilkår for omrejsende kriminelle, der vil ind i Danmark.

– Men der er alligevel stor grund til at rose Rigspolitiet og UKA Vest for den gode indsats og i særdeleshed for at inddrage branchen i kortlægningen. Samarbejdet i forbindelse med Projekt Cargo gav os anledning til at tage fat i vores medlemmer og opfordre dem til at anmelde forsøg på opskæringstyverier, fastslår Frank Davidsen.

– Når et problem som kighulstyverier bliver bragt til vognmændenes bevidsthed, har det tydeligvis også en bredere præventiv effekt, fordi transportvirksomhederne får nyt fokus på sikring af last og materiel, hvilket er en særlig udfordring, når lastbilerne ikke kommer hjem til natten, tilføjer han.

Forebyg og planlæg

Underdirektøren nævner i denne sammenhæng, at det gælder om at forebygge og planlægge i forbindelse med transporterne – og i den forbindelse læne sig op af de sikringsmanualer og vejledninger, der er udarbejdet i samarbejde med branchen.

– For der er mangel på parkeringspladser til lastbiler i Danmark, og sikre parkeringspladser er nærmest en by i Rusland. Sikringsmanualen er et godt udgangspunkt, ligesom vognmanden bør tale sikkerhed på turen med sine chauffører, siger Frank Davidsen.
Hent nyttig viden

Kort før sommerferien reviderede Syd- og Sønderjyllands Politi, ITD samt den lokale erhvervsservice Business Aabenraa en særlig sikringsmanual målrettet transporterhvervet.

Virksomheder inden for transportbranchen kan her både hente nyttig viden samt inspiration til at gribe opgaverne an, når det gælder om at mindske risikoen for for eksempel kighulstyverier.

– Alt i alt gælder det om at opbygge en god sikkerhedskultur i virksomhederne, hvor man forholder sig kritisk til risikoen for, at kriminelle muligvis går efter firmaets lastbiler og godset på ladet. Disse hændelser risikerer ikke kun at ramme nabovirksomheden, de kan ramme alle transportselskaber. Og derfor er det en god investering at forholde sig til sikring, pointerer vicepolitiinspektør Chr. Østergård.

Link til sikringsmanualen på Politi.dk
Link til branchevejledningen Sikkerhed på turen