Af Redaktionen

Kunstmuseets direktør siden 1. september 2007 Dagmar Warming har ønsket at gå på pension med udgangen af oktober 2021.

Museumsdirektør Dagmar Warming udtaler:

-Det har været en meget stor glæde og et kæmpe privilegium at få lov til at arbejde med denne fantastisk samling og med huset og haven. De tre ting hører uløseligt sammen, og jeg er taknemmelig for at have fået mulighed for i så mange år at have min hverdag i de smukke omgivelser sammen med dygtige medarbejdere. Jeg vil komme til at savne det hele, men museet er på alle måder i en god gænge, så jeg overdrager det trygt til min efterfølger.

Det har længe været min plan at forlade ’det faste arbejdsmarked’ senest i år for de sidste år af mit arbejdsliv at koncentrere mig om forskellige konsulentopgaver og bestyrelsesposter og ikke mindst for at få mere tid til at være sammen med min store familie.

Formand Jens Henriksen fortæller på vegne af bestyrelsen:

-Dagmar Warming har med sine faglige kompetencer og fine personlige egenskaber været en markant og dygtig leder af museet. Dagmar Warming har stået i spidsen for en fantastisk udvikling af og på museet. Den store renovering af museet i 2009/2010 blev gennemført takket være Dagmars evner som fundraiser. Kontakten til fonde og bidragsydere er en af Dagmars spidskompetencer, hvilket også kan aflæses i de mange bidrag fra fonde til udstillinger, indkøb og øvrige opgaver.

Ribe Kunstmuseum er i Dagmar Warmings direktørperiode blevet en aktiv medspiller i udvikling af Ribe og hele Vadehavsregionens kultur- og turisttilbud.

Dagmar Warming har formået at sætte Ribe Kunstmuseum på landkortet, ikke blot lokalt, men i den grad også nationalt. Talrige udlån af værker til internationale museer vidner om, at Ribe Kunstmuseum også er kendt ude i verden.

Bestyrelsen takker Dagmar Warming for dygtig og kompetent ledelse af museet og går nu i gang med at finde en afløser, en proces der vil forløbe hen over sommer og det tidlige efterår.