Af Redaktionen

Brug kun sprøjtemidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, for det er ulovligt at købe og anvende sprøjtemidler, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. For at være godkendt, skal produktet bl.a. være fra Danmark og kun indeholde stoffer, der er tilladt i Danmark.

Du kan se, om produktet er godkendt af Miljøstyrelsen på produktets etikette og på Miljøstyrelsens liste.

Derudover anbefaler Miljøstyrelsen, at du altid overholder instrukserne samt køber klar til brug-produkter, der mindsker risikoen for spild.

Drop de hjemmelavede ukrudtsmidler
Natria No Weed Special var det første produkt baseret på eddikesyre, der blev blevet godkendt af Miljøstyrelsen som ukrudtsmiddel til private haveejere. At produktet er det første godkendte af sin slags, handler i højere grad om manglende ansøgninger end miljømæssig begrundelser.

Siden er flere produkter blevet testet og godkendt, men hjemmelavede produkter og almindelige eddiker fx lager- og husholdningseddike er fortsat ikke godkendt. Dermed må du ikke bruge dem i din private have, da deres skade på miljøet og naturen ikke er testet.

Brug ikke husholdningseddike som ukrudtsmiddel
Så længe Miljøstyrelsen ikke har givet godkendelser til andre produkter, kan de ikke stå inde for produktets sikkerhed og påvirkning af miljøet. Derfor anbefales du altså ikke at bruge andre midler end de godkendte. Af samme årsag må du heller ikke bruge hjemmelavede løsninger af fx eddikesyre, salt og/eller opvaskemiddel.

Og faktisk er der ikke bare tale om anbefalinger. Det er decideret ulovligt at bruge produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til fx ukrudtsbekæmpelse, da Miljøstyrelsen i så fald ikke kender evt. påvirkninger på miljøet og menneskets sundhed.

Eddikesyre er ætsende på bl.a. mennesker og dyr samt diverse metaller. Almindelig husholdningseddike indeholder normalt mellem 5 og 8 % eddikesyre, og eddike til syltning kan komme op på 18 % eddikesyre. Derfor er begge dele også no-go som ukrudtsmiddel.

Eddikesyre må ikke bruges som algemiddel
Udover at fjerne ukrudt, bruger mange også eddike til at fjerne alger fra fx terrassen. Men det er ikke lovligt ifølge Miljøstyrelsen. De eddikebaserede sprøjtemidler, der er godkendt til det danske marked, er kun godkendt til bekæmpelse af ukrudt.

I stedet for at bruge eddike, kan du fjerne alger på fx stenterrassen eller havegangen ved at sprede fugesand ud på fliserne og feje jævnligt med en stiv kost de næste par uger. Du kan også bruge et produkt, der er godkendt som algefjerner.

Kilde: Videncentret Bolius