Af Redaktionen   Foto: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum modtager igen massiv støtte fra landsdækkende fonde og statslige puljer.

For kort tid siden kunne vi med glæde og stolthed dele, at 15. Juni Fonden efter ansøgning havde valgt at støtte Esbjerg Kunstmuseums erhvervelse af fire værker af Ferdinand Ahm Krag: Et maleri i storformat, Rogue Planet I, samt tre tegninger.

Efter en donation fra Ny Carlsbergfondet kan Esbjerg Kunstmuseum nu også indlemme Rogue Planet II i samlingen, sammen med yderligere 7 tegninger. Således ejer museet i Havnegade nu to store, serielt forbundne malerier og en samlet serie på 10 tegninger af denne markante danske kunstner, som ved flere lejligheder har udstillet på Esbjerg Kunstmuseum, hvor han også havde sin første soloudstilling.

Men også Beckett Fonden har kigget mod Esbjerg og valgt at sikre erhvervelsen af Eric Andersens værk i tre dele Rosso Lacca, som Slots- og Kulturstyrelsen tidligere har støttet. Eric Andersen regnes blandt pionererne inden for den internationale fluxus-bevægelse og har en særlig tæt forbindelse til Esbjerg, idet han i samarbejde med museet er indstifter af byens årligt tilbagevendende Håbeperiode. Slots- og Kulturstyrelsen har samtidig valgt at støtte museet med i alt 150.000 kr. fra Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter og Puljen til publikumsfremmende initiativer. Dermed honoreres museets samarbejde med bl.a. teaterBLIK, og samtidig bliver det muligt at realisere en hel række af nye ideer, som det kunstfaglige team har udviklet. Byens borgere kan således godt begynde at glæde sig til sensommeren og efteråret, hvor kunstmuseet inviterer til overraskende events og legende møder med kunsten.

Museets direktør Inge Merete Kjeldgaard siger: De færreste gør sig nok begreb om, hvor afhængige museerne er af fonde og puljer. Men at det til stadighed lykkes for Esbjerg Kunstmuseum at hente eksterne midler i dette omfang er ikke en selvfølge. Det siger en hel del om kvaliteten af vores arbejde, at vi igen og igen bliver bakket op på så fornem vis af de store landsdækkende fonde og statslige puljer. Det gør mig virkelig glad og stolt.