Af Sabina Schmidt

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af den verdensomspændende corona-virus rejser mange spørgsmål hos virksomheder og jobcentre. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oprettet en spørgsmål/svar-side.

Den nye spørgsmål/svarside bliver løbende opdateret efterhånden som de indkomne spørgsmål bliver besvaret.

Et spørgmål går fx på, om den aktive indsats er stoppet.

Og svaret er her, at den aktive indsats er midlertidigt suspenderet, og som udgangspunkt kan jobcentret ikke igangsætte nye tilbud. Og som udgangspunkt stopper alle igangsatte tilbud også.

Men hvis borgeren og virksomheden er enige om det, kan virksomheds rettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen eller driften opretholdes, kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler.