Af Redaktionen    Visualisering Fetlhaus Arkitekter A/S.

En af Esbjergs rigeste erhvervsfamilier, Droob-familien, vil bygge et sportscenter centralt i Esbjerg til Danmarks og verdens hurtigst voksende sportsgren, padel, som er en blanding af tennis og squash.

På tirsdag vil det vise sig, om politikerne i Plan & Miljøudvalget også er lun på idéen, for her skal udvalget beslutte, om forvaltningen skal sættes i gang med at udarbejde en ny lokalplan og kommuneplan-ændring, der åbner for byggeriet på den såkaldte Tivoli-grund, der udgør en trekant mellem Gl. Færgevej, Nyhavnsgade og Vesterhavsgade.

Det nye plangrundlag skal både sikre, at der ikke stilles hindringer i vejen for udvikling af erhverv på Esbjerg Havn som følge af skærpede støj- og miljøkrav, og at de nærliggende boliger – både kommende og nuværende – ikke bliver påvirket af støj og andre miljøgener fra området.  Det Faglige Hus står som tidligere omtalt i JydskeVestkysten bag et ejendomsprojekt på de nabo-arealer til Tivoli-grunden og det kommende padelcenter, og Det faglige Hus’ planer indeholder både friplejehjem, ældreboliger og familieboliger.

I sagsfremstillingen til politikerne skriver embedsmændene, at det eventuelt kommende plangrundlag skal udarbejdes så robust, at det kan rumme et padeltennis-anlæg, men også vil kunne rumme andre lettere erhvervsaktiviteter, hvis padeltennis-projektet af en eller anden grund alligevel ikke realiseres.

Tivoli-grunden har ligget tom hen med vild bevoksning i adskillige år.

  • Det 2.470 kvadratmeter store padelcenter er planlagt til at indeholde otte almindelige dobbeltbaner og én professionel bane med tilskuerpladser (eller to almindelige baner).
  • I de tilhørende 840 kvadratmeter faciliteter forslås café- og opholdsarealer, omklædning, toiletter og kontor samt depotrum. Derudover etableres lejemål til for eksempel fysioterapeut, træningslokale kombineret med outdoor fitness.
  • Projektet indeholder også en udendørs padelbane, et torv med udendørs bordtennis, basketball og ophold samt cykelparkering og 50 parkeringspladser.