Af Redaktionen

Mange af de studerende på videregående uddannelser i Esbjerg kommer udenbys fra. Det betyder, at de i stort omfang ikke kender til Esbjergs historie og Esbjergs kulturtilbud. Derfor tilbyder Fiskeri- og Søfartsmuseet, at alle studerende på videregående uddannelser i Esbjerg kan komme gratis på museet, mod fremvisning af studiekort.

Uanset om vores studerende er opvokset i Esbjerg eller kommet hertil for at studere, så har vi lyst til at styrke kendskabet til Esbjerg – og gennem spændende udstillinger og oplevelser gøre historien til deres egen. ”Jo større kendskab, man har til det sted, man bor, jo mere glæde og stolthed kan man give videre til andre, og i den sammenhæng er Esbjergs danske og internationale studerende vigtige ambassadører. Museets udstillinger giver en spændende oplevelse af Esbjergs historie og udvikling fra eksporthavn over fiskeri til energi, og man får samtidig et godt indblik i esbjergensernes selvforståelse og vilje til fremdrift”, lyder det fra borgmester Jesper Frost Rasmussen, som hilser tiltaget med gratis adgang til de studerende velkommen.

Attraktiv for de studerende

Også ved Viking Life-Saving Equipment har det stor værdi, at velkvalificerede unge opbygger relationer, der bidrager til bosættelse ved endt uddannelse. ”Vi vækster og har mere end 3.000 ansatte på verdensplan, og trods outsourcing af produktionsjob har vi skabt flere danske arbejdspladser. Hovedsædet i Esbjerg kræver højtuddannet arbejdskraft, og vi rekrutterer ofte direkte fra studiemiljøet”, siger adm. direktør Henrik Uhd Christensen, der glædes over at erhvervet og kulturen står sammen om at gøre Esbjerg attraktiv for de studerende.

”Når vi markedsfører Esbjerg som en nærværende studieby med sammenhold og gode muligheder for studerende, så betyder det meget, at kulturinstitutionerne bakker op og gør deres tilbud let tilgængelige – i dette tilfælde helt gratis – for dem”, siger Birgit Bech Jensen, marketingchef i Business Esbjerg.

Fremtid og fællesskab

Spørger man museumsdirektør, David Dupont-Mouritzen, så vil Fiskeri- og Søfartsmuseet fremover insistere på at være en del af fællesskabets vej mod en mere bæredygtig fremtid – med Esbjerg og havet som hjemmehavn. “Det betyder, at vi gennem partnerskaber arbejder målrettet med at skabe en tættere relation til virksomheder, videns-institutioner og offentlige instanser. Derfor er det også vigtigt, at museet bringer sig selv i spil som en relevant og kompetent aktør, der afspejler Esbjergs transformationsevne og mulighed for at adressere de udfordringer verden står overfor, med havet som omdrejningspunkt naturligvis. Den dagsorden tror vi også ligger studerende på sinde, hvorfor et styrket fællesskab her er oplagt.”

På Fiskeri- og Søfartsmuseet bliver de studerende mødt med en ny cafe, et lækkert loungemiljø med wi-fi samtidig med, at der kan drikkes en god kop kaffe med udsigt over indsejlingen til havnen og Ho bugt. Med gratis adgang er der potentiale for at studiegrupper kan bruge museet meget mere. Museet har som noget nyt udviklet arrangementer målrettet studerende. ”Vi kalder arrangementerne for Fusion Friday, hvor målet er, at studerende møder erhvervslivet og tilflyttere i et fællesskab omkring kulturelle indslag og stærke netværk” udtaler kommunikationschef, Vibeke Birk.

Esbjerg på tre sprog
Fiskeri- og Søfartsmuseet fungerer for alle – også for dem med udenlandsk baggrund, da vi fortæller om Esbjerg på tre sprog. Desuden er mange af vores oplevelser meget ”hands on” og derfor universelle. For mange studerende er museumsattraktionens fysiske installationer og genstande måske også en kærkommen afveksling, til en meget digital hverdag! Studerende med børn har ofte få midler, og derfor er det også for dem værdifuldt, at opnå gratis adgang til byens primære familie-attraktion, hvor børn i forvejen er gratis.

Kaffe til de hurtige
Vis os dit studiekort, og så kvitterer vi med et personligt gratis adgangskort. Alle der registrerer sig inden årsskiftet, får den første kop the/kaffe gratis, så vi sikrer, at de ved hvor de skal tage hen næste gang der skal skrives opgave, snakkes med venner eller lægges planer for enten egen eller Esbjergs fremtid”, lyder det fra en leende museumsdirektør.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for relationerne mellem mennesket og havet. Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet for fremtiden.