Af Sabina Schmidt

En ny aftale skal hjælpe syddanskere, der primært lider af stress, angst og depression i let til moderat grad med at få tid til psykiatrisk vurdering indenfor 14 dage.

Regionsrådet har godkendt en aftale, der gør det muligt for patienter at få en henvisning til en vurdering hos en privatpraktiserende psykiater i løbet af 14 dage.

Siden 2014 har Region Syddanmark i samarbejde med praktiserende læger og praktiserende psykiatere i Odense kørt en forsøgsordning, hvor patienter, der lider af let til moderat stress, angst og depression hurtigt kan blive vurderet hos en privatpraktiserende psykiater.

Erfaringerne med den hurtige psykiatriske vurdering har været så gode, at regionsrådet nu vil brede ordningen ud til hele regionen.

Udvalgsformand Bo Libergren (V) fra Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark ser store perspektiver i aftalen:

– Hvis man har angst, depression eller angst kan det være meget hårdt at skulle vente flere måneder på at få en tid til udredning hos en psykiater. Det er den ventetid, vi nu vil bruge mere konstruktivt, så patienten inden for kort tid kan få en psykiatrisk vurdering af, hvor alvorligt det er, og patientens praktiserende læge kan få faglig rådgivning om eksempelvis hvilken medicin, patienten skal have. Det gør, at den praktiserende læge hurtigt kan sætte patienten i gang med relevant behandling.

Stor betydning for patienterne

Aftalen betyder, at de privatpraktiserende psykiatere i Region Syddanmark skal afsætte 20 procent – svarende til en ugentlig arbejdsdag – til patienter med stress, angst eller depression, der henvises til psykiatrisk vurdering af deres læge.

Thies Mathiasen (DF), som er formand for Psykiatri- og socialudvalget mener, at det vil gøre en stor forskel for patienterne:

–  Jo før man kan komme i gang med relevant behandling, jo før får man det bedre. Og det har store konsekvenser – både i forhold til patienten og de pårørende men også i forhold til for eksempel arbejdspladsen. Så selvom aftalen ikke betyder, at patienten hurtigere kan få en egentlig diagnose, så kommer de hurtigere i gang med at genvinde fodfæstet og få det bedre.

Alle privatpraktiserende psykiatere i Region Syddanmark bliver omfattet af aftalen. Der skal dog først etableres et elektronisk bookingsystem til de praktiserende læger, inden ordningen kan træde i kraft. Bookingsystemet forventes at være i drift i starten af 2021.