Af Redaktionen

Regeringens seniortænketank har offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan seniorer i højere grad end i dag fastholdes på arbejdsmarkedet. Tænketanken anbefaler bl.a. et partnerskab mellem partnerskab mellem regering og centrale aktører på området, som skal samarbejde om løsninger.

Årsagen til at seniortænketanken blev nedsat, er et ønske om, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis de har lyst og kan. Der er nemlig milliarder af kroner at hente, hvis danske seniorer arbejder i samme omfang som de svenske. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Derudover anbefaler tænketanken også, at arbejdspladser skal tænke i nye måder at fastholde seniorefter pensionsalderen, og at ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der kan fastholde dem. En fjerde tredje anbefaling lyder, at seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling.

Ann Cathrine Lebech Hoe, seniorkonsulent hos Cabi, er enig i, at ledere i virksomhederne skal tale med deres seniormedarbejdere om, hvad der fastholde dem. Men det kræver også, at lederen har tilstrækkelig viden om, hvad der kan lade sig gøre.

“Undersøgelser peger på, at det for mange seniorer er attraktive og fleksible arbejdsvilkår, der er vigtige elementer, for at blive i jobbet, og det kan fx være nedsat tid eller arbejdsopgaver, som passer til dér, hvor man er i livet. Så inden en eventuel samtale med de ældste og erfarne medarbejdere, er det vigtigt, at lederen har gjort sig tanker om, hvad arbejdspladsen egentlig kan tilbyde en medarbejder, som nærmere sig, eller er over pensionsalderen,” siger Ann Cathrine Lebech Hoe.

Det er dog helt essentielt at ledelsen ikke kun fokuserer på de gode samtaler, når medarbejderne er oppe i årene, men løbende afholder feedback samtaler. Det bør ikke være alderen der dikterer at der afholdes samtaler med fokus på fastholdelse.

Samtidig opfordrer hun virksomhederne til at overveje deres egne procedurer om rekruttering af nye medarbejdere.

“Man kan fx fjerne fødsels datoen, fra de ansøgninger, som kommer ind. Ingen ønsker at diskriminere på alder, men nogle gange kommer vi til at gøre det helt ubevidst. Så at fjeren fødsels datoen er et godt trick til en mere nøgtern bedømmelse af ansøgningerne, “siger Ann Cathrine Lebech Hoe.