Af Redaktionen

Indtil nu har Dansk Folkehjælp fået knap 12.000 ansøgninger om julehjælp, nu hvor organisationen går ind i sidste uge inden deadline udløber. Det er tal, der viser, at fattigdommen i Danmark stadig lever i bedste velgående. For at opfylde ansøgernes ønske om at give deres børn en jul med juleand og julegaver, skal Dansk Folkehjælp samle mindst 15 mio. kroner ind.

  • I 2019 har foreløbig 12.000 søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp – ansøgningsfristen er den 30. november.
  • Julehjælpen bliver uddelt af Dansk Folkehjælps lokale afdelinger fra den 16. til den 20. december landet over.

Øget børnefattigdom
Med en stigning på 21.000 børn siden 2015, lever 64.500 børn under fattigdomsgrænsen i dag, godt 20.000 af disse børn er under 5 år. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af den tidligere regerings økonomiske reform, og selvom den nuværende regering nu indfører et midlertidigt børnetilskud, der skønnes at hjælpe langt under halvdelen af de familier som blev ramt af det seneste kontanthjælpsloft, ca. 14.300 børnefamilier, er der stadig mange familier, der kæmper – især i julen – med at få økonomien til at slå til.

I samarbejde med Ekstra Bladet har Dansk Folkehjælp de seneste 13 år hjulpet familier, hvor økonomien ikke rækker til en ordentlig jul for deres børn.

Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp fortæller:
Julen er hjerternes fest – men julen er også en forbrugsfest, og derfor er det en tid, hvor skellene i vores ganske land bliver meget tydelige. Skel, der går mest udover vores børn. Derfor håber vi, at vi kan samle så mange penge ind til julehjælpen i år at færrest muligt må gå forgæves.”

Fakta om julehjælpen nationalt i perioden 2008 til 2018

Uddelte julepakker:

  • 2014 = 5.000
  • 2015 = 5.400
  • 2016 = 9.100
  • 2017 = 9.540
  • 2018 =11.000

Indsamlede beløb:

  • 2014 = 7,15 mio. kr.
  • 2015 = 7,72 mio. kr.
  • 2016 = 12 mio. kr.
  • 2017 = 12,4 mio. kr.
  • 2018 = 14,5 mio. kr.

Hvem kan søge om julehjælp?
Familierne der modtager julehjælp skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Med henblik på at sikre, at kriterierne opfyldes, godkendes alle ansøgninger af bopælskommunen i bestræbelserne på, at de familier, der trænger mest får hjælp. Der er ansøgningsfrist for julehjælp lørdag den 30. november 2019.


Fakta om årets ansøgere
Dansk Folkehjælp har igen i år stillet ansøgerne en række spørgsmål om deres dagligdag og økonomiske situation.

  • 91,7 % oplever at barnet har flere mangler i hverdagen på grund af en reduceret indkomst
  • 97,6 % oplever at det er svære at klare hverdagen på grund af en reduceret indkomst
  • 92,6 % af årets ansøgere af julehjælp er kvinder

Se mere her: https://ansogning.folkehjaelp.dk/statistik/