Af Lene Memborg

Coronakrisen betyder, at endnu flere danskere søger ud i naturen for at overnatte under den åbne himmel.

Sommerferien ligger også på lur, selvom det tegner til at blive en noget anderledes en af slagsen vi får i år. Men det bliver formentlig anderledes i år. Corona-krisen har lukket landegrænser og flyverne holder stille på jorden.

Det kan betyde sommer i Danmark for danskerne, og det bliver nu muligt for endnu flere danskere at slå deres telt op i de danske skove og sove i det fri.

Der er nemlig netop tilføjet 77 danske skove til listen over naturområder, man kan overnatte i – og dermed er der i alt 275 skove med fri teltning. Det betyder, at Miljø- og Fødevareministeriet nu kan tilbyde over 275 skove med fri teltning. Blandt de nye skove er Svinkløv Plantage i Thy, Anebjerg Skov i Silkeborg, Nørreskoven på Als og Ganløse Ore ved Farum.

Miljøminister Lea Wermelin (S) fortæller, at de oplever en stor efterspørgsel på mulighed for at overnatte under åben himmel – blandt andet fra spejdere.

Alene i marts og april har der været over 50 procent flere bookinger af lejrpladser i Danmark i forhold til sidste år. Også før corona-krisen var interessen for overnatning i det fri stigende, og fra 2013 til 2019 blev antallet af bookinger på lejrpladserne fordoblet.

– Jeg synes, det er helt oplagt, at der skal være den her mulighed, når vi kan se, der er mange flere danskere, som skal være herhjemme til sommer, og vi kan se, der er en stor søgning ud i naturen. Jeg tror, man kan mærke, at naturen gør noget godt for én i denne tid, siger miljøministeren.

Mange danskere går derhjemme i corona-tiden, men allerede inden krisen ramte, var efterspørgslen på overnatning i naturen steget over en årrække.

– Derfor er det også vigtigt, at vi politisk kan være med til at understøtte, at endnu flere danskere gerne vil sove udenfor, siger miljøministeren.

1-2-3-reglen

For at undgå at skovene bliver fyldte i en tid, hvor man skal holde afstand, er der lavet en såkaldt ‘1-2-3’-regel, som Naturstyrelsen skal sørge for bliver håndhævet.

Reglen går kort fortalt ud på, at det er tilladt at slå et telt op til maks. tre personer, det er tilladt at slå maks. to telte op, og det er maks. én nat, man kan overnatte.

Det skulle gerne gøre, at naturen bedre kan klare det.

Ifølge Lea Wermelin (S) er der gode erfaringer med fri teltning i Danmark. Danskerne er generelt gode til at rydde op efter sig selv. – Og det er selvfølgelig også nødvendigt, at man følger de regler, der er, slutter hun.

På Naturstyrelsen.dk kan man læse meget mere, om tiltaget.

Fakta: Regler for fri teltning 

Teltning må kun ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove.Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.

Man må højst slå to telte op samme sted.

Teltene må maks. være tre-personers telte.

Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.

Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.

Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.

Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange.

Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.

Teltning er ikke tilladt på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove.

Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Kilde: Naturstyrelsen.dk