Af Redaktionen

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhederne bag hjemmesiderne: gipote.dk, plusshop.dk og baseprice.dk for at vildlede deres kunder. Kunderne fik ikke tydelig information om, at de automatisk blev tilmeldt et abonnement, når de handlede på hjemmesiderne

  • Plus Global ApS (plusshop.dk)
  • Nordic e-Commerce ApS (baseprice.dk)
  • Petimo A/S (gipote.dk)

De tre virksomheder sælger forskellige produkter og ydelser på nettet, men anvender det samme forretningskoncept. Køb af produkter eller ydelser medfører et løbende abonnement.

Køb i Plus Global og Nordic-eCommerces webbutikker er således betinget af, at forbrugerne tegner et abonnement, når forbrugerne køber produkter til priser, der ifølge webbutikkerne er fordelagtige.

Den tredje virksomhed Petimo A/S tilbyder forbrugeren at købe adgang til kontaktoplysninger på sælgerne bag de markedsførte hundeannoncer på webbutikken. Køb af adgangen til kontaktoplysninger på sælgerne er betinget af, at forbrugeren tegner et løbende abonnement.

Når nye kunder indtaster betalingskortoplysninger ved køb af et produkt eller en ydelse på hjemmesiderne, bliver oplysningerne samtidig anvendt til at trække de efterfølgende betalinger for det løbende abonnement.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de tre virksomheder ikke oplyser kunderne tydeligt om, at de tilmelder sig et abonnement, når de handler på hjemmesiderne. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bliver kunderne derfor vildledt.

Nordic e-Commerce ApS har efterfølgende tilrettet deres hjemmeside baseprice.dk, så den er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens kvikguide for webshop’s salg af abonnementer. Kvikguiden ses her.

Da kunderne ikke har givet et oplyst samtykke til at købe et abonnement og betale for abonnementet via deres betalingskort, er det endvidere Forbrugerombudsmandens vurdering, at abonnementsaftalerne er ugyldige og betalingerne uautoriserede efter forbrugeraftaleloven og betalingsloven. Kunderne har derfor krav på tilbagebetaling af de beløb, som de har betalt i abonnement.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagerne efter klager fra forbrugere, der er blevet overraskede over, at de pludselig blev opkrævet månedlige beløb efter at have handlet på hjemmesiderne.

Plus Global ApS er politianmeldt i 2018 for en tilsvarende overtrædelse. Da hed virksomheden YY Trading ApS.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

-Det er vildledende, hvis en virksomhed ikke oplyser den fulde pris og vilkår, over for sine kunder. Desværre får vi klager over mange webbutikker, der tilsyneladende ikke ønsker at oplyse kunderne tydeligt om, at man kun kan være kunde, hvis man køber et abonnement, siger hun og fortsætter:

-De virksomheder, der ikke oplyser tydeligt om abonnementsvilkår og priser, kan risikere at skulle betale penge tilbage til kunderne for abonnementerne. Som forbruger kan man naturligvis ikke blive forpligtet til at betale for et abonnement, som man ikke er klar over, at man skulle have købt.”

Gode råd til dig, der har betalt for et abonnement, du ikke mener at have købt:
  • Kontakt virksomheden og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne ikke er givet tydeligt og i fremhævet form. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
  • Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet.
  • Forbrugerombudsmanden hører gerne fra dig, hvis du forgæves har forsøgt at få dine penge igen fra enten virksomheden eller din bank.