Af Redaktionen

Dansk Folkehjælp maner til omtanke og fornuft, når det kommer til et indgreb mod de høje kviklånsrenter i Danmark. Skiftende regeringer og ministre har ellers lovet bod, bedring og konkrete indgreb mod kviklånsvirksomhederne, som hvert år bidrager til, at et større antal borgere gældsætter sig uden realistisk mulighed for nogensinde at komme ud af den negative gældsspiral. Dansk Folkehjælp kalder på flere tiltag. Blandt andet må den årlige påløbne rente på kviklån ikke overstige 20 procent. Se mere nedenfor.

Familier på overførsels­indkomst har en stor risiko for at sidde fast i fattigdom. Og dem, som optager kviklån, bliver endnu dårligere stillet, fordi det nærmest bliver umuligt at slippe ud af gælden og fattigdommen igen.

Dansk Folkehjælp har i flere år tilbudt gratis økonomisk rådgivning til fattige familier på overførselsindkomst eller familier, som af forskellige årsager er gældssat hårdt. Et tilbud, der i første omgang blev tilbudt i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommu­ne, som alle er blandt de kommuner, der har flest gældsatte borgere, men i dag tilbydes mange steder i landet.

Dansk Folkehjælp har i dag etableret rådgivninger i 22 forskellige kommuner, og 5 nye er på vej. Og der er en grund til, at netop efterspørgslen fra kommuner vokser – der er nemlig ingen, som ønsker at hjælpe de mest gældsatte og udsatte borgere i Danmark.

Det er i dag legende let at stifte gæld med de mange hurtige lånemuligheder, som eksempelvis kvik og sms-lån, men utroligt svært at komme af med igen, når man som familie har en stram økonomi. Og særligt denne lånetype er den helt store synder, når det handler om, hvorfor folk havner i en uoverskuelig gæld. Hvis det skal ændres, er det nu, der skal indføres reguleringer på området, således der bliver lagt et loft over de vanvittige rentesatser, som kviklånsvirksomheder anvender.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, udtaler i den forbindelse:
Skiftende ministre har over de seneste år lovet indgreb mod de virksomheder, som står bag kviklånsmarkedet, men der er endnu ikke taget konkrete initiativer. Der er hårdt brug for et fælles politisk indgreb mod deres forretningsmetoder, og ikke mindst regulering for området. De seneste år har vi oplevet lånetilbud med rentetilskrivninger på op mod 750 procent. Det er vanvittigt, at sådanne tilbud overhovedet er lovlige. I Dansk Folkehjælp møder vi hver dag mange familier, som hænger fast i gældsspiralen, og en overvejende del af disse har optaget dyre kvik-lån, fordi det reelt er deres eneste mulighed. Dansk Folkehjælp peger derfor på følgende nødvendige reguleringer for området, således at vi sikrer, at der ikke er flere familier, som skubbes ud i bundløs gæld”.

De konkrete og nødvendige politiske indgreb er:

-Den årlige påløbne rente på kviklån må ikke overstige 20 procent.

-Der skal altid foretages en kreditvurdering før optagelse af lån eller kredit.

-Der bør indføres en regulering på reklamer for kviklån.

-Optagelse af lån uden påløbne renter må af udbyder ikke kunne konverteres til lån med renter.

Dystre tal Analyser viser, at danskerne har op mod 13 mil­liarder i misligholdt gæld. Ifølge den nyeste ana­lyse fra Experians RKI register fremgår det, at gældens størrelse stiger i takt med alderen. Samlet er 202.000 personer registreret i RKI, som svarer til 4,34 procent af den danske befolkning.
I gruppen fra 30 til 50 år er der 6,30 procent, der er registreret i RKI, og en overvejende del af disse er netop børnefamilier, hvor en negativ gældsspiral har en særdeles negativ indvirken på alle i husstanden. I gennemsnit skylder en registreret person i RKI 64.861 kroner væk i misligholdt gæld.

Økonomirådgivning skal forebygge

Det unikke ved Dansk Folkehjælps økonomiråd­givning er, at der er tale om helhedsorienteret rådgivning over et stykke tid, så familien kan få styr på økonomien, som for eksempel ved at få lagt et realistisk budget, få overblik over gælden og ind­gå aftale med kreditorer.
Dansk Folkehjælp håber desuden, at økonomirådgivning kan forbygge, at familier med lav indkomst gældsætter sig ud over økonomisk evne, således at færre havner i gælds­fælden.

Rådgiverne i Dansk Folkehjælps Økonomiråd­givning er alle frivillige, der har en økonomisk, social eller juridisk baggrund.

Region Syddanmark,økonomirådgiver Preben Jensen, telefon 22 26 69 25