Af Redaktionen

160 millioner kroner ekstra i 2021 og 2022 og herefter kontinuerligt 142 millioner ekstra i årene frem. Det er de beløb, som Esbjerg Kommune umiddelbart vinder på den nye udligningsreform. En del af pengene er dog allerede indarbejdet i kommunens budgetter.

– Vi kan være aldeles tilfredse med udligningsreformen, som et bredt forlig bestående af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet netop har meldt ud. For det første er vi nu sikre på at få det såkaldte finansieringstilskud som et permanent tilskud, hvilket forbedrer kommunens økonomi med ca. 42 mio. kr., og for det andet betyder de mange justeringer i udligningssystemet, at økonomien forbedres med yderligere ca. 36 mio. kr., siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Hertil kommer et midlertidigt tilskud på ca. 19 mio. kr., som kommunen vil modtage i 2021 og 2022.

Som formand for Bedre Balance har Jesper Frost Rasmussen i flere år kæmpet for en reform af den kommunale udligningsordning. Bedre Balance er et fælles kommunalt initiativ, hvori borgmestrene fra Assens, Herning, Holstebro, Odsherred, Randers, Slagelse og Vordingborg kommuner indgår. Borgmesteren er derfor også tilfreds med, at dagens aftale reelt afskaffer den nuværende hovedstadsudligning.

– Det er dejligt, at det er lykkedes at få etableret et meget mere retfærdigt og ensartet udligningssystem mellem kommunerne i Danmark, siger Jesper Frost Rasmussen. Det betyder, at borgerne som udgangspunkt vil kunne forvente en lidt bedre balance mellem den service, der ydes, og den skatteprocent, der betales.

– I de seneste år har byrådet jo måttet lægge en meget stram økonomisk kurs, fordi vi har haft en udvikling med stigende udgifter og faldende indtægter. Alle budgetmæssige udfordringer er selvfølgelig ikke forsvundet som dug for solen, men jeg er lidt mere fortrøstningsfuld i forhold til efterårets budgetforhandlinger, end jeg har været tidligere, siger Jesper Frost Rasmussen.