Af Redaktionen

Politikredsene i Jylland og på Fyn gennemførte i løbet af torsdag en omfattende kriminalitetskontrol i Vestdanmark.

Indsatsen var koordineret af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi, men hver enkelt politikreds har haft sine egne fokusområder med vægten lagt på havne, lufthavne og større trafikale knudepunkter.

For Syd- og Sønderjyllands Politis vedkommende var der tale om en kriminalitetskontrol ved den Sønderjyske Motorvej.

Kriminalitetskontroller er uvarslede kontroller, der finder sted med mellemrum, med forskelligt fokus og af varierende størrelse.

Fokus på omrejsende kriminelle grupper

Hovedfokus for torsdagens kontrol var omrejsende kriminelle grupper og sekundært overtrædelser af anden lovgivning.

Alene i Syd- og Sønderjyllands Politikreds blev 750 personer kontrolleret.
Trafikken var tæt på motorvejen i perioder, og myndighederne stoppede derfor kontrollen med mellemrum for at afvikle kø, så man generede trafikanterne mindst muligt.

I forbindelse med kontrollen blev der bl.a. optaget sager om overtrædelser af færdselsloven; kørsel uden førerret, kørsel i frakendelsestiden m.m.

På Toldstyrelsens område var der tale om, at et erhvervskøretøj ikke var korrekt mærket, og på Gældsstyrelsens område lykkedes det at inddrive i alt 35.000 kroner i offentlig gæld fra to bilister.

– Vi er især godt tilfredse med kontrollen, idet den har givet oplysninger om omrejsende kriminelle, som nu skal efterforskes nærmere. Derudover er det også vores opfattelse, at kontrollen har en stor præventiv effekt, oplyser vicepolitiinspektør Allan Dalager Clausen fra UKA Vest.

De vestdanske politikredse omfatter Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Fyns Politi.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.