Af Redaktionen

Affaldskonsulentfirmaet EcoNet har i en ny rapport udarbejdet for Forbrugerrådet Tænk undersøgt, hvor meget nyt, usolgt tøj, der bliver smidt ud af det private erhvervsliv, som fx forhandlere, detailforretninger, supermarkeder, varehuse og lager/showrooms.

Den nye rapport estimerer på baggrund af indsamlet affald i perioden 2018-2020, at cirka 677 tons nyt tøj i originalemballage eller med prismærker hvert år bliver bortskaffet af det private erhvervsliv. Det svarer til omkring 3 millioner T-shirts. Størstedelen af de store mængder nyt tøj bliver, ifølge rapporten, smidt ud fra supermarkeder, stormagasiner og varehuse. Tidligere har Miljøstyrelsen på baggrund af rapporteringer fra store tøjbrands konkluderes, at hvis deres håndtering var repræsentativ, ville der blive destrueret omkring 200 tons nyt tøj om året.

En spørgeundersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk viser, at 9 ud af 10 danskere ikke synes, at det er rimeligt, at nyt, usolgt tøj bliver smidt ud og brændt. Formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, opfordrer nu til, at der bliver sat en stopper for problemet.

”Produktionen og distributionen af tøj- og tekstil udgør en af de største belastninger for vores miljø og klima, og det virker helt meningsløst, at der bliver smidt helt nyt, usolgt tøj direkte i skraldespanden. Det forventes, at produktionen af tøj og sko stiger markant de næste 10 år, og derfor opfordrer vi nu til, at man fx med forpligtende brancheaftaler eller ved at håndhæve de regler, der er på området, sørger for at nyt tøj ikke ender i skraldespanden. Der er brug for indsatser hele vejen rundt, og det er en opgave, som skal løftes af både tøjbranchen, myndigheder, politikere og forbrugere”, siger Anja Philip.

Forbrugerrådet Tænk vil have tøjbranchen, politikere og NGOer til at sætte sig sammen og udarbejde en fælles national handlingplan.

”Vi ved, at der blandt andet er et stort spild af tøj hos forbrugeren, som bruger tøjet for lidt, og vi kan se, at nogle forhandlere smider usolgt tøj ud. Men der er behov for mere viden, så vi kan lave de rigtige og målrettede indsatser, der kan stoppe overproduktion og minimere tøjspildet til gavn for klima og miljø. Vi hører fra tøjbranchen, at de gerne vil gøre en indsats og forbrugerne er også ved at blive mere bevidste om de her sammenhænge. Forandringer skabes bedst, når man løfter i flok, og vi kan fx se, at man har haft god succes med en tilsvarende national handlingsplan på plastikområdet”, siger Anja Philip.

Forbrugerrådet Tænk sætter de kommende uger fokus på tøjspild i produktionen, hos forhandlere og forbrugere. Organisationen har i den forbindelse været i dialog med en række organisationer og virksomheder om tøjspild og opfordrer miljøminister Lea Wermelin til at tage initiativ til en national handlingsplan mod tøjspild.