Af Sabina Schmidt

Bølgerne går højt i øjeblikket og internt i EU er der stor uenighed om, hvorvidt de hårdt pressede flyselskaber fortsat skal tilbagebetale aflyste rejser.

Den europæiske luftfartsindustri bløder i disse uger, hvor corona-krisen har tvunget langt størstedelen af deres fly til at blive på jorden.

Derfor bør EU også gøre alt, hvad der er muligt, for at hjælpe selskaberne med at holde sig flyvende. Herunder midlertidigt at suspendere de nuværende passagerrettigheder, så folk ikke længere kan gøre krav på at få tilbagebetalt pengene, hvis deres afgange bliver aflyst som følge af pandemien.

Det er meldingen fra 12 af unionens medlemslande, heriblandt Holland, Belgien, Frankrig Grækenland og Polen, som de sammen har udtrykt det i et fællesbrev til Europa-Kommissionen.

– Da man formulerede forordningen, var der ingen, der kunne have forudset den aktuelle krise og den betydning, den har på luftfarten, lyder det blandt andet i brevet.

Ifølge EU’s nuværende flyforordning skal folk selv kunne vælge, om de vil have pengene tilbage, ombookes til et nyt fly eller have et tilgode bevis i form af en voucher, hvis deres rejse bliver aflyst. Hvis passageren vælger at få refunderet billetten, skal det ske inden for syv dage.

Men flere medlemslande vælger at se bort fra gældende regler, da flybranchen i den grad er presset af Covid-19, som har ført til titusindvis af aflysninger.

Fremfor at tilbagebetale pengene er de begyndt at uddele vouchers til de berørte passagerer. Og det bør man fra EU’s side blåstemple, mener de 12 medlemslande. Ellers frygter de, at flybranchen vil komme til at se meget anderledes ud, når krisen på et tidspunkt er ovre.

De 12 lande der er for!

Det drejer sig om følgende lande, der har underskrevet brevet til Europa-Kommissionen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Irland, Letland, Malta, Holland, Portugal og endelig Polen.

Disse lande er overbeviste om, at kunderne vil kunne forstå det, hvis man midlertidigt suspenderer de nuværende regler.

Ifølge EU-reglerne har du krav et af følgende:
  • Refusion inden syv dage af den fulde købspris for billetten for så vidt angår den del eller de dele af rejsen, der ikke er blevet foretaget, og for så vidt angår den del eller de dele, der allerede er foretaget, såfremt flyvningen ikke længere tjener noget formål i passagerens oprindelige rejseplan.
  • Omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed.
  • Omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted på en senere dato efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser.

Kilde: Forordning om flypassagerers rettigheder