Af Sabina Schmidt   Illustration: Ungdomsbo og Esbjerg Kommune

Ungdomsbos nyeste boligområde ved Strandvænget i Gl. Sædding ser ud til at kunne sættes i værk uden de store problemer.

I al fald er der ikke indkommet en eneste indsigelse for de cirka 30 boliger som tæt-lav bebyggelse i området.

Plan & Miljøudvalget har derfor netop godkendt lokalplanen for området, og sagen er nu sendt videre til byrådet med anbefaling.

Sagen fik ellers en uheldig start med det oprindelige oplæg, der indeholdt 40 boliger som tæt-lav bebyggelse i den nordvestlige del og tre punkthuse på fire til seks etager indeholdende cirka 50 boliger i den sydøstlige del. Specielt den sidste del af projektet kunne borgerne og Sædding-Fovrfeld Lokalråd absolut ikke acceptere, og i Plan & Miljøudvalget ville man heller ikke acceptere højden i byggeriet.

Det hele endte dog med, at et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Venstre i Plan & Miljøudvalget blev enige om at der kunne gives tilladelse til et beskåret projekt med kun to tårne i stedet for tre. Også højden blev der barberet i så der maksimalt måtte bygges op i fire etager.

I økonomiudvalget fik DF opbakning til sin modstand fra Borgerlisten og De Konservative, men da sagen egentlig burde have været behandlet i byrådet, måtte man i sidste øjeblik udsætte den på grund af en kommunal bommert. 337 borgere, skulle i september sidste år have haft hørings materialet i deres e-boks, men i stedet for var samtlige kommunale breve havnet hos en adresse.

Derfor valgte Ungdomsbo at skrinlægge projektet – sådan som det stod – og atter starte forfra med planerne, og i det nye forslag valgte man helt at fjerne højden i byggeriet, hvilket nok også har gjort det mere spiseligt for de forskellige partnere.