Af Redaktionen

Siden 2009 er antallet af danskere med en lønforsikring mere end tredoblet, viser de nyeste tal. Antallet af danskere med en arbejdsløshedsforsikring er steget til nye højder i 2019. Hvordan tallene for næste år – altså 2020 ser ud kan man kun gisne om.

Det sker, på trods af at den danske ledighed før corona-krisen var lav. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Den nye opgørelse viser nemlig, at knap 334.000 danskere sidste år var omfattet af en kollektiv eller individuel lønforsikring. Det er en stigning på knap 24.000 personer i forhold til 2018.

Ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension skal en del af forklaringen på det stigende antal lønforsikrede personer findes i en frygt for, at dagpengene ikke slår til, hvis jobbet forsvinder.

– I de seneste år været der været massivt fokus på, at mange står overfor en solid nedgang i indtægten, hvis de mister jobbet og må gå på dagpenge, siger Karina Ransby, underdirektør i brancheforeningen Forsikring og Pension, til A4 Arbejdsliv.

I løbet af det seneste årti er antallet af lønmodtagere med en lønforsikring mere end tredoblet. Således var det kun 96.000 danskere, der i 2009 havde valgt at tegne en lønforsikring.

Den uafbrudte vækst i antallet af danskere med lønforsikring har i flere omgange fået dele af fagbevægelsen til at tænde for alarmlamperne.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation ser man udviklingen som et tegn på, at dagpengesystemet er under pres.

– Som lønmodtager med en rimelig løn kan man lige nu konstatere, at ens dagpenge hvert år bliver mindre og mindre værd, siger Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation til A4 Arbejdsliv.

Blandt andet den liberale tænketank Cepos har dog tidligere talt imod højere dagpenge, da det ifølge tænketanken vil have en negativ effekt på beskæftigelsen.

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, kalder imidlertid fagbevægelsens bekymring for “reel og velbegrundet”.

Ifølge forskeren er balancen i dagpengesystemet sikret ved, at alle lønmodtagere betaler lige meget til ordningen uanset indtægt, og risiko for ledighed.

Den balance kan tippe, hvis de højest lønnede danskere vælger at forlade ordningen til fordel for private forsikringer, mener han.